Harcerski Klub Łączności WILDA powstał w marcu 1967r.  na zlecenie Komendy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Pierwsza lokalizacja Klubu przypadła na teren ZSZ przy ZPM H. Cegielski. 39 PHDŁ liczyła 15 członków. 13.07.1967 nastąpiła rejestracja Klubu w PZK. Kolejny lokal to wózkarnia przy ul. Cedrowej 1, gdzie zajęcia odbywały się do późnych godzin nocnych. Naszą pierwsza radiostacją była sprawdzona w bojach 10RT. Do jej uruchomieniu swojej ręki dołożyli: Lech Nowak SP3CJK, Ludomir Dopieralski SP3BZY, Andrzej Walczak SP3HHA. Najważniejszym dla nas dniem był 26.10.1968r., kiedy to nawiązaliśmy pierwsze QSO z kolegami z klubu SP3KAU. Życie w Klubie uległo poprawie w momencie gdy przenieśliśmy się do nowych pomieszczeń przy ul. Osinowej 14 - 27.04.1974r. Kolejnym ważnym zwrotem w życiu Klubu był moment, kiedy Komenda Chorągwi i Komenda Hufca zakupiła nam nowy sprzęt na KF - FT747 GX. Troszkę później znalazł się sponsor hm. Andrzej Gierczyk z firmy WILDEX, który zafundował nam sprzęt UKF - Dragon SY550. Przez lata wielokrotnie uczestniczyliśmy w zlotach, zimowiskach i obozach, których nieustraszonym duchem był i jest nasz Prezes hm Jerzy Szkudlarz SP3DJS. W ciągu 40 lat naszej działalności pracowaliśmy używając znaków SN0HW, SN80HW, SN0PIK, zdobyliśmy wiele dyplomów, widoczni (słyszalni) byliśmy w licznych zawodach. Nasi przedstawiciele widoczni byli również na Manewrach Techniczno - Obronnych w branży ARS i tam zajmowali znaczące miejsca. Dzięki przychylności i życzliwości okazanej ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej H. Cegielski mamy obecne pomieszczenie, udało nam się ustawić w pobliżu Klubu 21 metrowy maszt kratownicowy - na jego szczycie zainstalowano z pomocą strażaków anteny: 3 el. Beam (KF) i SP6LB (UKF). System obracany jest przez masywną obrotnicę od radiolinii wojskowej. W 2/3 wysokości masztu doczepiony został poczciwy W3DZZ (KF), jego drugi koniec zaczepiliśmy do masztu na dachu naszego budynku. Efekt - skośne zawieszenie na kierunku północ - południe. System antenowy pozwala nam nawiązywać regularne łączności z naszym "emigrantem" VK3FJQ w Australii i innymi kolegami, koleżankami na świecie. 

Mamy stały kontakt z mieszkańcami, radą osiedla i innymi osobami przewijającymi się przez nasze pomieszczenia. Każdego roku organizujemy zawody Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919 oraz Dzień Myśli Braterskiej, nieustannie wydajemy dyplom o Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego, staramy się uczestniczyć w różnych imprezach harcerskich i nie tylko.