Primary Image for SP3ZAC 

Dla uczczenia junileuszu 70 lecia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej Harcerski Klub Łączności WILDA SP3ZAC będzie w październiku i listopadzie 2021 pracować na KF i UKF pod okolicznościowym znakiem

SP70SAPSP

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu posiada siedemdziesięcioletnią tradycję kształcenia kadr pożarniczych w kraju. Jesteśmy publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie nauczania. Nauka odbywa się w dwóch formach: dla młodzieży, absolwentów szkół średnich posiadających świadectwo dojrzałości - w trybie dziennym (skoszarowanym) i dla dorosłych - w trybie zaocznym dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

To celebrate the 70 anniversary of the Fire Service College of the State Fire service in Poznań, Scout Radio Club WILDA SP3ZAC will be in October and Novemeber 2021 work at KF and UKF under special call sign

SP70SAPSA 

The Fire Service College of the State Fire Service in Poznań has seventy years of tradition of educating firefighting personnel in the country. We are a state school that provides two years of tertiary education. The learning takes place in two forms: on a full-time basis for young adults who completed secondary education and have the matriculation certificate, and on a part-time basis for adults – firefighters of the State Fire Service and other fire safety agencies.

               

              Historia:

           Historia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej sięga korzeniami do 1951 roku.

           - 1951 - 1952   -   Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego

           - 1952 - 1954   -   Szkoła Polityczno-Wychowawcza Pożarnictwa

           - 1954 - 1958   -   Oficerskie Technikum Pożarnicze

           - 1958 - 1971   -   Szkoła Podoficerów Pożarnictwa

           - 1971 - 1992   -   Szkoła Chorążych Pożarnictwa

           - 1992 - obecnie  - Szkoła Aspirantów  Państwowej Straży Pożarnej

           Więcej informacji (more info):  www.sapsp.edu.pl