SP2MHC

Rezultat: 76
Liczba zgł. QSO: 19 (CW: 19, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 16 (84,2%)
Mnożniki: SP2ZFT HF100ZHP
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:35
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP5SSB
599
599
001
008

SP5SSB
SP2MHC
599
599
008
001

2
2

2018/02/22 16:37
2018/02/22 16:37
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP4DNX
599
599
002
014

SP4DNX
SP2MHC
599
599
014
002

2
2

2018/02/22 16:37
2018/02/22 16:37
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP1NQN
599
599
003
014

SP1NQN
SP2MHC
599
599
014
003

2
2

2018/02/22 16:38
2018/02/22 16:38
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP7PTM
599
599
004
022

SP7PTM
SP2MHC
599
599
022
004

2
2

2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP3MEP
599
599
005
059

SP3MEP
SP2MHC
599
599
059
005

2
2

2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:41
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP4W
599
599
006
046

SP4W
SP2MHC
599
599
046
006

2
2

2018/02/22 16:44
2018/02/22 16:43
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP4HHI
599
599
007
048

SP4HHI
SP2MHC
599
599
048
007

2
2

2018/02/22 16:47
[BRAK LOGU]
80m CW SP2MHC
SQ2DYF
599 008 SQ2DYF 599 051 0
2018/02/22 16:47
2018/02/22 16:48
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP2ZFT
599
599
009
034

SP2ZFT
SP2MHC
599
599
034
009

5
2
SP2ZFT
2018/02/22 16:49
2018/02/22 16:49
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP6BXM
599
599
010
014

SP6BXM
SP2MHC
599
599
014
010

2
2

2018/02/22 16:50
2018/02/22 16:50
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP9YFF
599
599
011
061

SP9YFF
SP2MHC
599
599
061
011

2
2

2018/02/22 16:52
2018/02/22 16:52
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
HF100ZHP
599
599
012
055

HF100ZHP
SP2MHC
599
599
055
012

5
2
HF100ZHP
2018/02/22 17:00
[BRAK LOGU]
80m CW SP2MHC
OM4AFJ
599 013 OM4AFJ 599 000 0
2018/02/22 17:02
2018/02/22 17:02
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP2GOW
599
599
014
003

SP2GOW
SP2MHC
599
599
003
014

2
2

2018/02/22 17:05
2018/02/22 17:05
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP4AWE
599
599
015
068

SP4AWE
SP2MHC
599
599
068
015

2
2

2018/02/22 17:06
2018/02/22 17:06
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SQ3K
599
599
016
052

H
SQ3K
SP2MHC
599
599
052
016

0
0

2018/02/22 17:10
2018/02/22 17:10
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP8HWM
599
599
017
001

SP8HWM
SP2MHC
599
599
001
017

2
2

2018/02/22 17:13
2018/02/22 17:13
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP8PDE
599
599
018
070

SP8PDE
SP2MHC
599
599
070
018

2
2

2018/02/22 17:18
2018/02/22 17:17
80m
80m
CW
CW
SP2MHC
SP4KHM
599
599
019
070

SP4KHM
SP2MHC
599
599
070
019

2
2