SP9ZPS

Rezultat: 204
Liczba zgł. QSO: 36 (CW: 0, SSB: 36, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 31 (86,1%)
Mnożniki: SP9ZHR SP2ZCH HF100ZHP SP9KTK
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 17:06
2018/02/22 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP5PDB
59
59
001
061

SP5PDB
SP9ZPS
59
59
061
001

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:07
2018/02/22 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ3POX
59
59
002
062

SQ3POX
SP9ZPS
59
59
062
002

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:08
2018/02/22 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP3P
59
59
003
064

SP3P
SP9ZPS
59
59
064
003

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:08
2018/02/22 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP3MEP
59
59
004
078

SP3MEP
SP9ZPS
59
59
078
004

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:11
2018/02/22 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP3ZAT
59
59
005
035

SP3ZAT
SP9ZPS
59
59
035
005

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:13
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZPS
SP3ZHC
59 006 SP3ZHC 59 041 0
2018/02/22 17:14
2018/02/22 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP9KUP
59
59
007
047

SP9KUP
SP9ZPS
59
59
047
007

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:16
2018/02/22 17:15
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP9ZHR
59
59
008
034

SP9ZHR
SP9ZPS
59
59
034
008

5
5
SP9ZHR
SP9ZPS
2018/02/22 17:17
2018/02/22 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP9WZO
59
59
009
051

SP9WZO
SP9ZPS
59
59
051
009

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:18
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZPS
SP9KCJ
59 010 SP9KCJ 59 043 0
2018/02/22 17:19
2018/02/22 17:19
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ4JUM
59
59
011
055

SQ4JUM
SP9ZPS
59
59
055
011

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:20
2018/02/22 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ7SAU
59
59
012
058

SQ7SAU
SP9ZPS
59
59
058
012

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:22
2018/02/22 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP4JSJ
59
59
013
063

SP4JSJ
SP9ZPS
59
59
063
013

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:24
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZPS
SP3CJS
59 014 SP3CJS 59 044 0
2018/02/22 17:25
2018/02/22 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SN5PSK
59
59
015
062

SN5PSK
SP9ZPS
59
59
062
015

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:28
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZPS
SQ2DYF
59 016 SQ2DYF 59 075 0
2018/02/22 17:28
2018/02/22 17:28
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ5CQ
59
59
017
065

SQ5CQ
SP9ZPS
59
59
065
017

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:29
2018/02/22 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ5OBV
59
59
018
011

SQ5OBV
SP9ZPS
59
59
011
018

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:30
2018/02/22 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP9JTZ
59
59
020
044

H
SP9JTZ
SP9ZPS
59
59
044
020
H
3
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:30
2018/02/22 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SO5O
59
59
019
057

SO5O
SP9ZPS
59
59
057
019

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:31
2018/02/22 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SN100PW
59
59
021
061

SN100PW
SP9ZPS
59
59
061
021

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:32
2018/02/22 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP2ZCH
59
59
022
052

SP2ZCH
SP9ZPS
59
59
052
022

5
5
SP2ZCH
SP9ZPS
2018/02/22 17:33
2018/02/22 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP4DNX
59
59
023
073

SP4DNX
SP9ZPS
59
59
073
023

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:34
2018/02/22 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP7PGK
59
59
025
059

SP7PGK
SP9ZPS
59
59
059
025

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:34
2018/02/22 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ9PPT
59
59
024
047

SQ9PPT
SP9ZPS
59
59
047
024

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:35
2018/02/22 17:35
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ5AKY
59
59
026
043

SQ5AKY
SP9ZPS
59
59
043
026

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:37
2018/02/22 17:38
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
HF100ZHP
59
59
027
079

HF100ZHP
SP9ZPS
59
59
079
027

5
5
HF100ZHP
SP9ZPS
2018/02/22 17:40
2018/02/22 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP5PAT
59
59
028
051

SP5PAT
SP9ZPS
59
59
051
028

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:41
2018/02/22 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ3K
59
59
029
067

H
SQ3K
SP9ZPS
59
59
067
029
H
3
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:42
2018/02/22 17:42
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP8GK
59
59
030
055

SP8GK
SP9ZPS
59
59
055
030

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:44
2018/02/22 17:44
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP1GA
59
59
031
073

SP1GA
SP9ZPS
59
59
073
031

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:45
2018/02/22 17:45
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SP9KTK
59
59
032
065

SP9KTK
SP9ZPS
59
59
065
032

5
5
SP9KTK
SP9ZPS
2018/02/22 17:47
2018/02/22 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ9IAB
59
59
033
039

SQ9IAB
SP9ZPS
59
59
039
033

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:49
2018/02/22 17:49
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ8PIW
59
59
034
062

SQ8PIW
SP7ZPS
59
59
062
034

0
0

2018/02/22 17:52
2018/02/22 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ8LHI
59
59
035
056

SQ8LHI
SP9ZPS
59
59
056
035

1
5

SP9ZPS
2018/02/22 17:57
2018/02/22 17:57
80m
80m
PH
PH
SP9ZPS
SQ6NEF
59
59
036
056

SQ6NEF
SP9ZPS
59
59
056
036

1
5

SP9ZPS