SQ5OBV

Rezultat: 96
Liczba zgł. QSO: 22 (CW: 0, SSB: 22, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 20 (90,9%)
Mnożniki: SP9ZHR SP9ZPS SP100ZHP
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 17:15
2018/02/22 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP3P
59
59
001
068

SP3P
SQ5OBV
59
59
068
001

1
1

2018/02/22 17:16
2018/02/22 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP5PAT
59
59
002
036

SP5PAT
SQ5OBV
59
59
036
002

1
1

2018/02/22 17:17
[BRAK LOGU]
80m PH SQ5OBV
SP3ZHC
59 003 SP3ZHC 59 045 0
2018/02/22 17:19
2018/02/22 17:19
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP9ZHR
59
59
004
038

SP9ZHR
SQ5OBV
59
59
038
004

5
1
SP9ZHR
2018/02/22 17:20
2018/02/22 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP1GA
59
59
005
062

SP1GA
SQ5OBV
59
59
062
005

1
1

2018/02/22 17:21
2018/02/22 17:21
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP4JSJ
59
59
006
062

SP4JSJ
SQ5OBV
59
59
062
006

1
1

2018/02/22 17:22
2018/02/22 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP9WZO
59
59
007
057

SP9WZO
SQ5OBV
59
59
057
007

1
1

2018/02/22 17:23
2018/02/22 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SQ6NEF
59
59
008
046

SQ6NEF
SQ5OBV
59
59
046
008

1
1

2018/02/22 17:27
2018/02/22 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SQ4JUM
59
59
009
060

SQ4JUM
SQ5OBV
59
59
060
009

1
1

2018/02/22 17:27
2018/02/22 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP3MEP
59
59
010
087

SP3MEP
SQ5OBV
59
59
087
010

1
1

2018/02/22 17:29
2018/02/22 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP9ZPS
59
59
011
018

SP9ZPS
SQ5OBV
59
59
018
011

5
1
SP9ZPS
2018/02/22 17:31
2018/02/22 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP100ZHP
59
59
012
024

SP100ZHP
SQ5OBV
59
59
024
012

5
1
SP100ZHP
2018/02/22 17:36
2018/02/22 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP9YFF
59
59
013
082

SP9YFF
SQ5OBV
59
59
082
013

1
1

2018/02/22 17:39
2018/02/22 17:39
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SQ9IAB
59
59
014
021

SQ9IAB
SQ5OBV
59
59
021
014

1
1

2018/02/22 17:43
2018/02/22 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SQ7CGN
59
59
016
065

SQ7CGN
SQ5OBV
59
59
065
016

1
1

2018/02/22 17:43
2018/02/22 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP8PDE
59
59
015
082

SP8PDE
SQ5OBV
59
59
082
015

1
1

2018/02/22 17:44
[BRAK LOGU]
80m PH SQ5OBV
SQ2DYF
59 017 SQ2DYF 59 082 0
2018/02/22 17:45
2018/02/22 17:45
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP3FTA
59
59
018
040

SP3FTA
SQ5OBV
59
59
040
018

1
1

2018/02/22 17:50
2018/02/22 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP4AWE
59
59
019
089

SP4AWE
SQ5OBV
59
59
089
019

1
1

2018/02/22 17:52
2018/02/22 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP9KUP
59
59
020
062

SP9KUP
SQ5OBV
59
59
062
020

1
1

2018/02/22 17:53
2018/02/22 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP5KCR
59
59
021
069

SP5KCR
SQ5OBV
59
59
069
021

1
1

2018/02/22 17:54
2018/02/22 17:54
80m
80m
PH
PH
SQ5OBV
SP3PJY
59
59
022
071

SP3PJY
SQ5OBV
59
59
071
022

1
1