DL3MVC

Rezultat: 120
Liczba zgł. QSO: 16 (CW: 16, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 15 (93,8%)
Mnożniki: HF100ZHP SP2ZFT SP9ZHR
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 17:10
2018/02/22 17:09
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP9YFF
599
599
001
071

SP9YFF
DL3MVC
599
599
071
001

2
2

2018/02/22 17:12
2018/02/22 17:12
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
HF100ZHP
599
599
002
068

HF100ZHP
DL3MVC
599
599
068
002

5
2
HF100ZHP
2018/02/22 17:14
2018/02/22 17:15
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP3BES
599
599
003
016

SP3BES
DL3MVC
599
599
016
003

2
2

2018/02/22 17:15
2018/02/22 17:15
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SQ3K
599
599
004
058

H
SQ3K
DL3MVC
599
599
058
004
H
3
2

2018/02/22 17:17
2018/02/22 17:17
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP2ZFT
599
599
005
051

SP2ZFT
DL3MVC
599
599
051
005

5
2
SP2ZFT
2018/02/22 17:19
2018/02/22 17:19
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP8PDE
599
599
006
073

SP8PDE
DL3MVC
599
599
073
006

2
2

2018/02/22 17:22
2018/02/22 17:23
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP4DNX
599
599
007
068

SP4DNX
DL3MVC
599
599
068
007

2
2

2018/02/22 17:24
2018/02/22 17:24
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP2GOW
599
599
008
013

SP2GOW
DL3MVC
599
599
013
008

2
2

2018/02/22 17:24
2018/02/22 17:24
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP4W
599
599
009
075

SP4W
DL3MVC
599
599
075
009

2
2

2018/02/22 17:31
2018/02/22 17:31
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP8HWM
599
599
010
018

SP8HWM
DL3MVC
599
599
018
010

2
2

2018/02/22 17:32
[BRAK LOGU]
80m CW DL3MVC
SQ2DYF
599 011 SQ2DYF 599 078 0
2018/02/22 17:35
2018/02/22 17:35
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP9ZHR
599
599
012
053

SP9ZHR
DL3MVC
599
599
053
012

5
2
SP9ZHR
2018/02/22 17:44
2018/02/22 17:44
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP7PTM
599
599
013
058

SP7PTM
DL3MVC
599
599
058
013

2
2

2018/02/22 17:48
2018/02/22 17:48
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP4HHI
599
599
014
076

SP4HHI
DL3MVC
599
599
076
014

2
2

2018/02/22 17:51
2018/02/22 17:50
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP1NQN
599
599
015
028

SP1NQN
DL3MVC
599
599
028
015

2
2

2018/02/22 17:55
2018/02/22 17:55
80m
80m
CW
CW
DL3MVC
SP6BXM
599
599
016
022

SP6BXM
DL3MVC
599
599
022
016

2
2