SP2ZCH

Rezultat: 680
Liczba zgł. QSO: 56 (CW: 0, SSB: 56, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 49 (87,5%)
Mnożniki: SP9KTK SP5ZHJ HF100ZHP H SN100ZHP SP100ZHP SP9ZHR SP9ZPS
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:02
2018/02/22 16:02
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ7CGN
59
59
001
001

SQ7CGN
SP2ZCH
59
59
001
001

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:05
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9KTK
59
59
002
008

SP9KTK
SP2ZCH
59
59
008
002

5
5
SP9KTK
SP2ZCH
2018/02/22 16:06
2018/02/22 16:06
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SN5PSK
59
59
003
009

SN5PSK
SP2ZCH
59
59
009
003

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:07
2018/02/22 16:07
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ5CQ
59
59
004
008

SQ5CQ
SP2ZCH
59
59
008
004

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:09
2018/02/22 16:08
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP4AWE
59
59
005
020

SP4AWE
SP2ZCH
59
59
020
005

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:09
2018/02/22 16:09
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP2XX
59
59
006
016

SP2XX
SP2ZCH
59
59
016
006

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:10
2018/02/22 16:10
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP3PJY
59
59
007
021

SP3PJY
SP2ZCH
59
59
021
007

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:12
2018/02/22 16:12
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9YFF
59
59
008
022

SP9YFF
SP2ZCH
59
59
022
008

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:13
2018/02/22 16:13
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP3P
59
59
009
023

SP3P
SP2ZCH
59
59
023
009

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:15
2018/02/22 16:16
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SN100PW
59
59
010
024

SN100PW
SP2ZCH
59
59
024
010

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:16
2018/02/22 16:16
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ7SAU
59
59
011
022

SQ7SAU
SP2ZCH
59
59
022
011

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:17
2018/02/22 16:17
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP4W
59
59
012
023

SP4W
SP2ZCH
59
59
023
012

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:18
2018/02/22 16:17
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP4HHI
59
59
013
024

SP4HHI
SP2ZCH
59
59
024
013

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:19
[BRAK LOGU]
80m PH SP2ZCH
SQ2DYF
59 014 SQ2DYF 59 022 0
2018/02/22 16:22
2018/02/22 16:22
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP5ZHJ
59
59
015
031

SP5ZHJ
SP2ZCH
59
59
031
015

5
5
SP5ZHJ
SP2ZCH
2018/02/22 16:23
2018/02/22 16:24
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
HF100ZHP
59
59
016
026

HF100ZHP
SP2ZCH
59
59
026
016

5
5
HF100ZHP
SP2ZCH
2018/02/22 16:24
2018/02/22 16:24
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ9DXT
59
59
017
002

SQ9DXT
SP2ZCH
59
59
002
017

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:25
2018/02/22 16:25
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP8PDE
59
59
018
034

SP8PDE
SP2ZCH
59
59
034
018

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:27
2018/02/22 16:28
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ3K
59
59
019
029

H
SQ3K
SP2ZCH
59
59
029
019
H
3
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:29
2018/02/22 16:29
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP8ZBX
59
59
020
028

H
SP8ZBX
SP2ZCH
59
59
028
020
H
3
5
H
SP2ZCH
2018/02/22 16:30
2018/02/22 16:30
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9WZO
59
59
021
028

SP9WZO
SP2ZCH
59
59
028
021

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:32
2018/02/22 16:32
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP5GJA
59
59
022
024

SP5GJA
SP2ZCH
59
59
024
022

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:33
2018/02/22 16:32
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP4KHM
59
59
023
041

SP4KHM
SP2ZCH
59
59
041
023

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:35
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP1GA
59
59
024
027

SP1GA
SP2ZCH
59
59
027
024

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:36
2018/02/22 16:36
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP8GK
59
59
025
006

SP8GK
SP2ZCH
59
59
006
025

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ3POX
59
59
027
049

SQ3POX
SP2ZCH
59
59
049
027

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ9PPT
59
59
026
027

SQ9PPT
SP2ZCH
59
59
027
026

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:40
2018/02/22 16:40
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP7PGK
59
59
028
046

SP7PGK
SP2ZCH
59
59
046
028

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:41
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ6NEF
59
59
030
022

SQ6NEF
SP2ZCH
59
59
022
030

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:42
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP4DNX
59
59
029
018

SP4DNX
SP2ZCH
59
59
018
029

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:42
2018/02/22 16:41
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ4JUM
59
59
031
039

SQ4JUM
SP2ZCH
59
59
039
031

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:42
2018/02/22 16:42
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ5AKY
59
59
032
024

SQ5AKY
SP2ZCH
59
59
024
032

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:43
2018/02/22 16:42
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9KB
59
59
033
027

SP9KB
SP2ZCH
59
59
027
033

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:44
2018/02/22 16:44
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
HF100I
59
59
034
026

HF100I
SP2ZCH
59
59
026
034

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:45
[BRAK LOGU]
80m PH SP2ZCH
SQ5CZN
59 035 SQ5CZN 59 027 0
2018/02/22 16:46
2018/02/22 16:46
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP6MN
59
59
036
027

H
SP6MN
SP2ZCH
59
59
027
036
H
3
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:46
2018/02/22 16:46
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SN100ZHP
59
59
037
030

SN100ZHP
SP2ZCH
59
59
030
037

5
5
SN100ZHP
SP2ZCH
2018/02/22 16:47
2018/02/22 16:48
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP4JSJ
59
59
039
034

SP4JSJ
SP2ZCH
59
59
034
039

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:47
2018/02/22 17:05
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SO9ANK
59
59
038
026

SO9ANK
SP2ZCH
59
59
026
038

0
0

2018/02/22 16:48
[BRAK LOGU]
80m PH SP2ZCH
SP2KFL
59 041 SP2KFL 59 024 0
2018/02/22 16:48
2018/02/22 16:48
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP3HUF
59
59
040
021

SP3HUF
SP2ZCH
59
59
021
040

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:49
2018/02/22 16:49
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9JTZ
59
59
042
026

H
SP9JTZ
SP2ZCH
59
59
026
042
H
3
5

SP2ZCH
2018/02/22 16:59
2018/02/22 16:59
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP3MEP
59
59
043
070

SP3MEP
SP2ZCH
59
59
070
043

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:02
2018/02/22 17:02
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP5PDB
59
59
044
056

SP5PDB
SP2ZCH
59
59
056
045

0
0

2018/02/22 17:07
[BRAK LOGU]
80m PH SP2ZCH
SP3ZHC
59 045 SP3ZHC 59 030 0
2018/02/22 17:09
2018/02/22 17:10
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9KUP
59
59
046
038

SP9KUP
SP2ZCH
59
59
038
046

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:14
[BRAK LOGU]
80m PH SP2ZCH
SP1KCJ
59 047 SP1KCJ 59 038 0
2018/02/22 17:18
2018/02/22 17:18
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP5PAT
59
59
048
037

SP5PAT
SP2ZCH
59
59
037
048

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:19
2018/02/22 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP100ZHP
59
59
049
006

SP100ZHP
SP2ZCH
59
59
006
049

5
5
SP100ZHP
SP2ZCH
2018/02/22 17:20
2018/02/22 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP3ZAT
59
59
050
044

SP3ZAT
SP2ZCH
59
59
044
050

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:26
2018/02/22 17:26
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9ZHR
59
59
051
047

SP9ZHR
SP2ZCH
59
59
047
051

5
5
SP9ZHR
SP2ZCH
2018/02/22 17:32
2018/02/22 17:32
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP9ZPS
59
59
052
022

SP9ZPS
SP2ZCH
59
59
022
052

5
5
SP9ZPS
SP2ZCH
2018/02/22 17:46
2018/02/22 17:46
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ9IAB
59
59
053
038

SQ9IAB
SP2ZCH
59
59
038
053

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:48
2018/02/22 17:48
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SQ8PIW
59
59
054
060

SQ8PIW
SP2ZCH
59
59
060
054

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:50
2018/02/22 17:50
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SO5O
59
59
055
064

SO5O
SP2ZCH
59
59
064
055

1
5

SP2ZCH
2018/02/22 17:54
2018/02/22 17:54
80m
80m
PH
PH
SP2ZCH
SP5KCR
59
59
056
071

SP5KCR
SP2ZCH
59
59
071
056

1
5

SP2ZCH