SP5SSB

Rezultat: 129
Liczba zgł. QSO: 18 (CW: 18, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 17 (94,4%)
Mnożniki: SP9ZBR HF100ZHP SP2ZFT
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:04
2018/02/22 16:04
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP7PTM
599
599
001
005

SP7PTM
SP5SSB
599
599
005
001

2
2

2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:01
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP9ZBR
599
599
002
003

SP9ZBR
SP5SSB
599
599
003
002

5
2
SP9ZBR
2018/02/22 16:06
2018/02/22 16:06
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP1NQN
599
599
003
007

SP1NQN
SP5SSB
599
599
007
003

2
2

2018/02/22 16:11
2018/02/22 16:11
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP4DNX
599
599
004
010

SP4DNX
SP5SSB
599
599
010
004

2
2

2018/02/22 16:21
2018/02/22 16:21
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP2XX
599
599
005
030

SP2XX
SP5SSB
599
599
030
005

2
2

2018/02/22 16:22
2018/02/22 16:22
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP3MEP
599
599
006
042

SP3MEP
SP5SSB
599
599
042
006

2
2

2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:35
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP2MHC
599
599
008
001

SP2MHC
SP5SSB
599
599
001
008

2
2

2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:35
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP5KCR
599
599
007
022

SP5KCR
SP5SSB
599
599
022
007

2
2

2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP4W
599
599
009
043

SP4W
SP5SSB
599
599
043
009

2
2

2018/02/22 16:40
2018/02/22 16:40
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP4HHI
599
599
010
042

SP4HHI
SP5SSB
599
599
042
010

2
2

2018/02/22 16:59
2018/02/22 16:59
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
HF100ZHP
599
599
011
063

HF100ZHP
SP5SSB
599
599
063
011

5
2
HF100ZHP
2018/02/22 17:00
2018/02/22 17:00
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP9YFF
599
599
012
065

SP9YFF
SP5SSB
599
599
065
012

2
2

2018/02/22 17:01
[BRAK LOGU]
80m CW SP5SSB
SQ2DYF
599 013 SQ2DYF 599 075 0
2018/02/22 17:11
2018/02/22 17:11
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP4AWE
599
599
014
075

SP4AWE
SP5SSB
599
599
075
014

2
2

2018/02/22 17:24
2018/02/22 17:24
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP8HWM
599
599
015
016

SP8HWM
SP5SSB
599
599
016
015

2
2

2018/02/22 17:26
2018/02/22 17:25
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP4KHM
599
599
016
075

SP4KHM
SP5SSB
599
599
075
016

2
2

2018/02/22 17:31
2018/02/22 17:31
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP2GOW
599
599
017
016

SP2GOW
SP5SSB
599
599
016
017

2
2

2018/02/22 17:47
2018/02/22 17:47
80m
80m
CW
CW
SP5SSB
SP2ZFT
599
599
018
066

SP2ZFT
SP5SSB
599
599
066
018

5
2
SP2ZFT