SP5ZHJ

Rezultat: 595
Liczba zgł. QSO: 58 (CW: 0, SSB: 58, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 49 (84,5%)
Mnożniki: SN100ZHP HF100ZHP SP9ZCF SP2ZFT SP2ZCH SO100ZHP SP9KTK
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:04
[BRAK LOGU]
80m PH SP5ZHJ
SQ5CZN
59 001 SQ5CZN 59 002 0
2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:04
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP2XX
59
59
002
006

SP2XX
SP5ZHJ
59
59
006
002

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:05
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ7CGN
59
59
003
005

SQ7CGN
SP5ZHJ
59
59
005
003

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:06
2018/02/22 16:05
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SN100ZHP
59
59
004
004

SN100ZHP
SP5ZHJ
59
59
004
004

5
5
SN100ZHP
SP5ZHJ
2018/02/22 16:08
2018/02/22 16:08
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ3K
59
59
005
005

H
SQ3K
SP5ZHJ
59
59
005
005
H
3
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:09
2018/02/22 16:08
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
HF100ZHP
59
59
006
009

HF100ZHP
SP5ZHJ
59
59
009
006

5
5
HF100ZHP
SP5ZHJ
2018/02/22 16:09
2018/02/22 16:09
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP4JSJ
59
59
007
005

SP4JSJ
SP5ZHJ
59
59
005
007

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:10
2018/02/22 16:09
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9KB
59
59
008
004

SP9KB
SP5ZHJ
59
59
004
008

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:11
2018/02/22 16:10
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ8LHI
59
59
009
009

SQ8LHI
SP5ZHJ
59
59
009
009

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:12
2018/02/22 16:11
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9WZO
59
59
010
015

SP9WZO
SP5ZHJ
59
59
015
009

0
0

2018/02/22 16:13
2018/02/22 16:12
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP4KHM
59
59
011
024

SP4KHM
SP5ZHJ
59
59
024
011

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:13
2018/02/22 16:13
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ7SAX
59
59
012
003

SQ7SAX
SP5ZHJ
59
59
003
012

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:14
2018/02/22 16:13
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP1GA
59
59
013
018

SP1GA
SP5ZHJ
59
59
018
013

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:15
2018/02/22 16:14
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ5CQ
59
59
015
019

SQ5CQ
SP5ZHJ
59
59
019
015

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:15
2018/02/22 16:14
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9ZCF
59
59
014
008

SP9ZCF
SP5ZHJ
59
59
008
014

5
5
SP9ZCF
SP5ZHJ
2018/02/22 16:15
2018/02/22 16:14
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ4JUM
59
59
016
017

SQ4JUM
SP5ZHJ
59
59
017
016

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:16
2018/02/22 16:15
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP3MEP
59
59
018
029

SP3MEP
SP5ZHJ
59
59
029
018

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:16
2018/02/22 16:15
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ9ITA
59
59
017
004

SQ9ITA
SP5ZHJ
59
59
004
017

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:17
2018/02/22 16:17
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SO5O
59
59
020
005

SO5O
SP5ZHJ
59
59
005
025

0
0

2018/02/22 16:17
2018/02/22 16:16
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP5GJA
59
59
019
013

SP5GJA
SP5ZHJ
59
59
013
019

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:18
2018/02/22 16:18
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP3HUF
59
59
021
009

SP3HUF
SP5ZHJ
59
59
009
021

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:18
2018/02/22 16:18
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP2ZFT
59
59
022
013

SP2ZFT
SP5ZHJ
59
59
013
022

5
5
SP2ZFT
SP5ZHJ
2018/02/22 16:19
[BRAK LOGU]
80m PH SP5ZHJ
SP1KCJ
59 023 SP1KCJ 59 011 0
2018/02/22 16:19
2018/02/22 16:18
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ8PIW
59
59
024
005

SQ8PIW
SP5ZHJ
59
59
005
024

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:20
2018/02/22 16:19
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ9PUW
59
59
025
012

SQ9PUW
SP5ZHJ
59
59
012
025

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:20
2018/02/22 16:19
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP5KCR
59
59
026
012

SP5KCR
SP5ZHJ
59
59
012
026

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:21
2018/02/22 16:21
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ5AKY
59
59
029
008

SQ5AKY
SP5ZHJ
59
59
008
029

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:21
2018/02/22 16:20
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP3FTA
59
59
027
003

SP3FTA
SP5ZHJ
59
59
003
027

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:21
2018/02/22 16:20
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP6MN
59
59
028
015

H
SP6MN
SP5ZHJ
59
59
015
028
H
3
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:22
2018/02/22 16:21
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9JTZ
59
59
030
003

H
SP9JTZ
SP5ZHJ
59
59
003
030
H
3
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:22
2018/02/22 16:22
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP2ZCH
59
59
031
015

SP2ZCH
SP5ZHJ
59
59
015
031

5
5
SP2ZCH
SP5ZHJ
2018/02/22 16:23
2018/02/22 16:23
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SO100ZHP
59
59
033
017

SO100ZHP
SP5ZHJ
59
59
017
033

5
5
SO100ZHP
SP5ZHJ
2018/02/22 16:23
[BRAK LOGU]
80m PH SP5ZHJ
SP3CJU
59 032 SP3CJU 59 005 0
2018/02/22 16:24
2018/02/22 16:22
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP5IWE
59
59
034
017

SP5IWE
SP5ZHJ
59
59
017
034

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:26
2018/02/22 16:25
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
HF100I
59
59
035
015

HF100I
SP5ZHJ
59
59
015
035

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:28
2018/02/22 16:28
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ9PPT
59
59
036
020

SQ9PPT
SP5ZHJ
59
59
020
036

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:29
2018/02/22 16:28
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9YFF
59
59
037
043

SP9YFF
SP5ZHJ
59
59
043
037

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:31
2018/02/22 16:30
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP4HHI
59
59
038
033

SP4HHI
SP5ZHJ
59
59
033
038

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:33
[BRAK LOGU]
80m PH SP5ZHJ
SP2KFL
59 039 SP2KFL 59 013 0
2018/02/22 16:34
2018/02/22 16:33
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP4AWE
59
59
041
050

SP4AWE
SP5ZHJ
59
59
050
041

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:34
2018/02/22 16:45
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SO9ANK
59
59
040
019

SO9ANK
SP5ZHJ
59
59
019
040

0
0

2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:34
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9KTK
59
59
043
038

SP9KTK
SP5ZHJ
59
59
038
043

5
5
SP9KTK
SP5ZHJ
2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:34
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP7PTM
59
59
042
021

SP7PTM
SP5ZHJ
59
59
021
042

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:34
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP3PJY
59
59
044
048

SP3PJY
SP5ZHJ
59
59
048
044

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:36
2018/02/22 16:35
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ7SAU
59
59
045
040

SQ7SAU
SP5ZHJ
59
59
040
045

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:37
[BRAK LOGU]
80m PH SP5ZHJ
SQ2DYF
59 046 SQ2DYF 59 042 0
2018/02/22 16:37
2018/02/22 16:36
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ8W
59
59
047
011

SQ8W
SP5ZHJ
59
59
011
047

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:38
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP8GK
59
59
048
008

SP8GK
SP5ZHJ
59
59
008
048

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP9KUP
59
59
049
009

SP9KUP
SP5ZHJ
59
59
009
049

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:40
2018/02/22 16:39
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP7PGK
59
59
051
045

SP7PGK
SP5ZHJ
59
59
045
051

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:40
2018/02/22 16:39
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ3POX
59
59
050
048

SQ3POX
SP5ZHJ
59
59
048
050

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:40
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SQ6NEF
59
59
052
021

SQ6NEF
SP5ZHJ
59
59
021
052

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:41
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP4DNX
59
59
053
017

SP4DNX
SP5ZHJ
59
59
017
053

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:43
2018/02/22 16:43
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP8ZBX
59
59
054
044

H
SP8ZBX
SP5ZHJ
59
59
044
054
H
3
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:44
2018/02/22 16:44
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP4W
59
59
055
048

SP4W
SP5ZHJ
59
59
048
055

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:51
2018/02/22 16:50
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP3P
59
59
056
053

SP3P
SP5ZHJ
59
59
053
056

1
5

SP5ZHJ
2018/02/22 16:57
[BRAK LOGU]
80m PH SP5ZHJ
SP3ZHC
59 057 SP3ZHC 59 012 0
2018/02/22 17:00
2018/02/22 16:59
80m
80m
PH
PH
SP5ZHJ
SP5PDB
59
59
058
052

SP5PDB
SP5ZHJ
59
59
052
058

1
5

SP5ZHJ