SP9WZJ

Rezultat: 44
Liczba zgł. QSO: 9 (CW: 9, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 8 (88,9%)
Mnożniki: SP9ZBR SP2ZFT
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:04
2018/02/22 16:05
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP4DNX
599
599
001
007

SP4DNX
SP9WZJ
599
599
007
001

2
2

2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:05
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP7PTM
599
599
002
006

SP7PTM
SP9WZJ
599
599
006
002

2
2

2018/02/22 16:06
2018/02/22 16:02
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP9ZBR
599
599
003
005

SP9ZBR
SP9WZJ
599
599
005
003

5
2
SP9ZBR
2018/02/22 16:13
2018/02/22 16:14
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP6BXM
599
599
004
007

SP6BXM
SP9WZJ
599
599
007
004

2
2

2018/02/22 16:38
2018/02/22 16:38
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP5KCR
599
599
005
024

SP5KCR
SP9WZJ
599
599
024
005

2
2

2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP4HHI
599
599
006
041

SP4HHI
SP9WZJ
599
599
041
006

2
2

2018/02/22 16:42
[BRAK LOGU]
80m CW SP9WZJ
SQ2DYF
599 007 SQ2DYF 599 046 0
2018/02/22 17:19
2018/02/22 17:19
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP2ZFT
599
599
008
053

SP2ZFT
SP9WZJ
599
599
053
008

5
2
SP2ZFT
2018/02/22 17:21
2018/02/22 17:21
80m
80m
CW
CW
SP9WZJ
SP8HWM
599
599
009
012

SP8HWM
SP9WZJ
599
599
012
009

2
2