SP9ZBR

Rezultat: 360
Liczba zgł. QSO: 39 (CW: 18, SSB: 21, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 37 (94,9%)
Mnożniki: HF100ZHP SP9ZHR SP2ZFT SN100ZHP SP9KTK
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:00
2018/02/22 16:04
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
HF100ZHP
599
599
001
005

HF100ZHP
SP9ZBR
599
599
005
001

5
5
HF100ZHP
SP9ZBR
2018/02/22 16:01
2018/02/22 16:05
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP1NQN
599
599
002
006

SP1NQN
SP9ZBR
599
599
006
002

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:01
2018/02/22 16:05
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP5SSB
599
599
003
002

SP5SSB
SP9ZBR
599
599
002
003

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:02
2018/02/22 16:06
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP6BXM
599
599
004
004

SP6BXM
SP9ZBR
599
599
004
004

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:02
2018/02/22 16:06
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP9WZJ
599
599
005
003

SP9WZJ
SP9ZBR
599
599
003
005

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:02
2018/02/22 16:07
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP4DNX
599
599
006
008

SP4DNX
SP9ZBR
599
599
008
006

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:04
2018/02/22 16:08
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP7PTM
599
599
007
008

SP7PTM
SP9ZBR
599
599
008
007

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:09
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP3MEP
599
599
008
022

SP3MEP
SP9ZBR
599
599
022
008

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:08
2018/02/22 16:13
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP3BES
599
599
009
001

SP3BES
SP9ZBR
599
599
001
009

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:16
2018/02/22 16:20
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP2XX
599
599
010
029

SP2XX
SP9ZBR
599
599
029
010

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:24
2018/02/22 16:28
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP4AWE
599
599
012
048

SP4AWE
SP9ZBR
599
599
048
012

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:24
2018/02/22 16:28
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP5KCR
599
599
011
019

SP5KCR
SP9ZBR
599
599
019
011

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:31
2018/02/22 16:35
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP4HHI
599
599
013
037

SP4HHI
SP9ZBR
599
599
037
013

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:44
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP9ZHR
599
599
014
004

SP9ZHR
SP9ZBR
599
599
004
014

5
5
SP9ZHR
SP9ZBR
2018/02/22 16:44
2018/02/22 16:48
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP9YFF
599
599
015
055

SP9YFF
SP9ZBR
599
599
055
015

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:47
2018/02/22 16:49
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP5IWE
599
599
016
036

SP5IWE
SP9ZBR
599
599
036
016

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 16:50
2018/02/22 16:54
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP2ZFT
599
599
017
039

SP2ZFT
SP9ZBR
599
599
039
017

5
5
SP2ZFT
SP9ZBR
2018/02/22 16:51
2018/02/22 16:55
80m
80m
CW
CW
SP9ZBR
SP8PDE
599
599
018
058

SP8PDE
SP9ZBR
599
599
058
018

2
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:30
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZBR
SP3ZHC
59 019 SP3ZHC 59 052 0
2018/02/22 17:32
2018/02/22 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP1GA
59
59
021
068

SP1GA
SP9ZBR
59
59
068
021

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:32
2018/02/22 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP9YFF
59
59
020
080

SP9YFF
SP9ZBR
59
59
080
020

1
5

2018/02/22 17:34
2018/02/22 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SN100ZHP
59
59
023
051

SN100ZHP
SP9ZBR
59
59
051
023

5
5
SN100ZHP
SP9ZBR
2018/02/22 17:34
2018/02/22 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP4AWE
59
59
022
084

SP4AWE
SP9ZBR
59
59
084
022

1
5

2018/02/22 17:35
2018/02/22 17:35
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SQ8LHI
59
59
024
050

SQ8LHI
SP9ZBR
59
59
050
024

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:36
2018/02/22 17:36
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP5PDB
59
59
025
069

SP5PDB
SP9ZBR
59
59
069
025

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:39
2018/02/22 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP8GK
59
59
026
051

SP8GK
SP9ZBR
59
59
051
026

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:40
2018/02/22 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP4DNX
59
59
027
077

SP4DNX
SP9ZBR
59
59
077
027

1
5

2018/02/22 17:41
2018/02/22 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP9WZO
59
59
028
066

SP9WZO
SP9ZBR
59
59
066
028

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:42
2018/02/22 17:42
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP3MEP
59
59
029
094

SP3MEP
SP9ZBR
59
59
094
029

1
5

2018/02/22 17:43
2018/02/22 17:43
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP9KTK
59
59
030
064

SP9KTK
SP9ZBR
59
59
064
030

5
5
SP9KTK
SP9ZBR
2018/02/22 17:46
2018/02/22 17:46
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SQ9IAB
59
59
031
037

SQ9IAB
SP9ZBR
59
59
037
031

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:48
2018/02/22 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP3P
59
59
032
076

SP3P
SP9ZBR
59
59
076
032

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:50
2018/02/22 17:50
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SQ5CQ
59
59
033
068

SQ5CQ
SP9ZBR
59
59
068
033

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:51
2018/02/22 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SQ7CGN
59
59
034
068

SQ7CGN
SP9ZBR
59
59
068
034

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:52
2018/02/22 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SO5O
59
59
035
065

SO5O
SP9ZBR
59
59
065
035

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:55
2018/02/22 17:57
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP3PJY
59
59
037
073

SP3PJY
SP9ZBR
59
59
073
037

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:55
2018/02/22 17:55
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SP5PAT
59
59
036
057

SP5PAT
SP9ZBR
59
59
057
036

1
5

SP9ZBR
2018/02/22 17:57
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZBR
SQ2DYF
59 038 SQ2DYF 59 086 0
2018/02/22 17:59
2018/02/22 17:59
80m
80m
PH
PH
SP9ZBR
SQ6NEF
59
59
039
059

SQ6NEF
SP9ZBR
59
59
059
039

1
5

SP9ZBR