SP9ZCF

Rezultat: 215
Liczba zgł. QSO: 26 (CW: 0, SSB: 26, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 23 (88,5%)
Mnożniki: SP9KTK SP5ZHJ H HF100ZHP SP2ZFT
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:02
2018/02/22 16:02
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP8PDE
59
59
001
003

SP8PDE
SP9ZCF
59
59
003
001

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:03
2018/02/22 16:03
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SN100PW
59
59
002
003

SN100PW
SP9ZCF
59
59
003
002

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:04
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ9PUW
59
59
003
004

SQ9PUW
SP9ZCF
59
59
004
003

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:05
2018/02/22 16:05
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP1GA
59
59
004
009

SP1GA
SP9ZCF
59
59
009
004

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:06
2018/02/22 16:06
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ8LHI
59
59
005
005

SQ8LHI
SP9ZCF
59
59
005
005

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:11
2018/02/22 16:11
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP5PDB
59
59
006
020

SP5PDB
SP9ZCF
59
59
020
006

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:12
2018/02/22 16:12
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP9KTK
59
59
007
015

SP9KTK
SP9ZCF
59
59
015
007

5
5
SP9KTK
SP9ZCF
2018/02/22 16:14
2018/02/22 16:15
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP5ZHJ
59
59
008
014

SP5ZHJ
SP9ZCF
59
59
014
008

5
5
SP5ZHJ
SP9ZCF
2018/02/22 16:16
2018/02/22 16:16
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP7PGK
59
59
009
025

SP7PGK
SP9ZCF
59
59
025
009

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:17
2018/02/22 16:17
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP2XX
59
59
010
028

SP2XX
SP9ZCF
59
59
028
010

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:18
2018/02/22 16:18
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP3PJY
59
59
011
034

SP3PJY
SP9ZCF
59
59
034
011

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:19
2018/02/22 16:19
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP9YFF
59
59
012
034

SP9YFF
SP9ZCF
59
59
034
012

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:20
2018/02/22 16:20
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP3P
59
59
013
033

SP3P
SP9ZCF
59
59
033
013

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:23
2018/02/22 16:23
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP8ZBX
59
59
015
018

H
SP8ZBX
SP9ZCF
59
59
018
015
H
3
5
H
SP9ZCF
2018/02/22 16:25
2018/02/22 16:26
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ3K
59
59
016
025

H
SQ3K
SP9ZCF
59
59
025
016
H
3
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:27
2018/02/22 16:27
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ3POX
59
59
017
037

SQ3POX
SP9ZCF
59
59
037
017

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:29
2018/02/22 16:30
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SN5PSK
59
59
019
042

SN5PSK
SP9ZCF
59
59
042
019

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:29
2018/02/22 16:26
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP5IWE
59
59
018
022

SP5IWE
SP9ZCF
59
59
022
018

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:32
2018/02/22 16:31
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP4HHI
59
59
020
035

SP3HHI
SP9ZCF
59
59
035
020

0
0

2018/02/22 16:34
2018/02/22 16:34
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ5CQ
59
59
021
041

SQ5CQ
SP9ZCF
59
59
041
021

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:35
2018/02/22 16:35
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
HF100ZHP
59
59
022
043

HF100ZHP
SP9ZCF
59
59
043
022

5
5
HF100ZHP
SP9ZCF
2018/02/22 16:36
2018/02/22 16:36
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ9DXT
59
59
023
025

SQ9DXT
SP9ZCF
59
59
025
023

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:38
[BRAK LOGU]
80m PH SP9ZCF
SQ2DYF
59 024 SQ2DYF 59 043 0
2018/02/22 16:39
2018/02/22 16:39
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SP2ZFT
59
59
025
029

SP2ZFT
SP9ZCF
59
59
029
025

5
5
SP2ZFT
SP9ZCF
2018/02/22 16:40
2018/02/22 16:40
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SQ8W
59
59
026
012

SQ8W
SP9ZCF
59
59
012
026

1
5

SP9ZCF
2018/02/22 16:41
2018/02/22 16:56
80m
80m
PH
PH
SP9ZCF
SO9ANK
59
59
027
023

SO9ANK
SP9ZCF
59
59
023
027

0
0