SQ3SHE

Rezultat: 0
Liczba zgł. QSO: 27 (CW: 0, SSB: 27, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 0 (.00%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/27 16:10
2017/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
3Z3AHK
59
59
001
016

3Z3AHK
SQ3SHE
59
59
016
001

PX
0
0

2017/12/27 16:11
2017/12/27 16:11
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP3MEP
59
59
002
028

LS
SP3MEP
SQ3SHE
59
59
028
002
LS
PX
0
0

2017/12/27 16:16
2017/12/27 16:16
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP2KJH
59
59
003
037

SP2KJH
SQ3SHE
59
59
037
003

PX
0
0

2017/12/27 16:26
2017/12/27 16:26
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SO5MAX
59
59
004
041

SO5MAX
SQ3SHE
59
59
041
004

PX
0
0

2017/12/27 16:31
2017/12/27 16:30
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SQ2LKM
59
59
005
045

SQ2LKM
SQ3SHE
59
59
045
005

PX
0
0

2017/12/27 16:32
2017/12/27 16:32
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP4W
59
59
006
031

SP4W
SQ3SHE
59
59
031
006

PX
0
0

2017/12/27 16:35
2017/12/27 16:35
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP2ZCH
59
59
007
035

IN
SP2ZAH
SQ3SHE
59
59
035
007
IN
PX
0
0

2017/12/27 16:38
2017/12/27 16:38
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP2KPD
59
59
008
006

ZN
SP2KPD
SQ3SHE
59
59
006
008
ZN
PX
0
0

2017/12/27 16:40
2017/12/27 16:40
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP3MKS
59
59
009
050

PO
SP3MKS
SQ3SHE
59
59
050
009
PO
PX
0
0

2017/12/27 16:49
2017/12/27 16:49
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP5PDB
59
59
010
043

SP5PDB
SQ3SHE
59
59
043
010

PX
0
0

2017/12/27 16:51
2017/12/27 16:51
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SO3O
59
59
011
039

SO3O
SQ3SHE
59
59
039
011

PX
0
0

2017/12/27 16:54
2017/12/27 16:54
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP7PGK
59
59
012
051

SP7PGK
SQ3SHE
59
59
051
012

PX
0
0

2017/12/27 16:59
2017/12/27 16:58
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP9HZW
59
59
013
062

SP9HZW
SQ3SHE
59
59
062
013

PX
0
0

2017/12/27 17:01
2017/12/27 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP3KQV
59
59
014
030

AL
SP3KQV
SQ3SHE
59
59
030
014
AL
PX
0
0

2017/12/27 17:06
[BRAK QSO]
80m PH SQ3SHE
SP5KAB
59 015 SP5KAB 59 035 0
2017/12/27 17:09
2017/12/27 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP4KHM
59
59
016
068

SP4KHM
SQ3SHE
59
59
068
016

PX
0
0

2017/12/27 17:16
2017/12/27 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP3YDE
59
59
017
048

GZ
SP3YDE
SQ3SHE
59
59
048
017
GZ
PX
0
0

2017/12/27 17:18
2017/12/27 17:18
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP3P
59
59
018
066

KT
SP3P
SQ3SHE
59
59
066
018
KT
PX
0
0

2017/12/27 17:21
2017/12/27 17:21
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP7MU
59
59
019
053

SP7MU
SQ3SHE
59
59
053
019

PX
0
0

2017/12/27 17:23
2017/12/27 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SQ7CGN
59
59
020
065

SQ7CGN
SQ3SHE
59
59
065
020

PX
0
0

2017/12/27 17:24
[BRAK QSO]
80m PH SQ3SHE
SP9XCN
59 021 SP9XCN 59 076 0
2017/12/27 17:27
2017/12/27 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP9YFF
59
59
022
059

SP9YFF
SQ3SHE
59
59
059
022

PX
0
0

2017/12/27 17:31
[BRAK QSO]
80m PH SQ3SHE
SN2L
59 023 SN2L 59 058 0
2017/12/27 17:33
[BRAK LOGU]
80m PH SQ3SHE
SP3J
59 024 SP3J 59 059 JC 0
2017/12/27 17:35
2017/12/27 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP9SDR
59
59
025
066

SP9SDR
SQ3SHE
59
59
066
025

PX
0
0

2017/12/27 17:42
2017/12/27 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ3SHE
SP8FB
59
59
026
079

SP8FB
SQ3SHE
59
59
079
026

PX
0
0

2017/12/27 17:56
[BRAK LOGU]
80m PH SQ3SHE
SP4JSJ
59 027 SP4JSJ 59 072 0