SP1-22055

Rezultat: 780
Liczba zgł. QSO: 142 (CW: 0, SSB: 142, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 78 (54,9%)
Mnożniki: PO WF PX KA KT MH PW WT RW
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik