SP6RTV

Rezultat: 0
Liczba zgł. QSO: 27 (CW: 0, SSB: 27, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 0 (.00%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/23 16:50
2018/02/22 16:50
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP3ZAT
59
59
001
018

SP3ZAT
SP6RTV
59
59
018
001

0
0

2018/02/23 16:51
2018/02/22 16:51
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP3PJY
59
59
002
060

SP3PJY
SP6RTV
59
59
060
002

0
0

2018/02/23 16:52
[BRAK LOGU]
80m PH SP6RTV
SQ8DXT
59 003 SQ8DXT 59 051 0
2018/02/23 16:54
2018/02/22 16:55
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP4DNX
59
59
004
035

SP4DNX
SP6RTV
59
59
035
004

0
0

2018/02/23 16:56
2018/02/22 16:56
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP1GA
59
59
006
050

SP1GA
SP6RTV
59
59
050
006

0
0

2018/02/23 16:56
2018/02/22 16:56
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SQ8PIW
59
59
005
045

SQ8PIW
SP6RTV
59
59
045
005

0
0

2018/02/23 16:58
2018/02/22 16:58
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP4W
59
59
007
056

SP4W
SP6RTV
59
59
056
007

0
0

2018/02/23 16:59
2018/02/22 17:00
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP4JSJ
59
59
008
045

SP4JSJ
SP6RTV
59
59
045
008
H
0
0

2018/02/23 17:00
2018/02/22 17:01
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP3MEP
59
59
009
071

SP3MEP
SP6RTV
59
59
071
009

0
0

2018/02/23 17:02
2018/02/22 17:02
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP4KHM
59
59
010
062

SP4KHM
SP6RTV
59
59
062
010

0
0

2018/02/23 17:03
2018/02/22 17:03
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP9WZO
59
59
011
045

SP9WZO
SP6RTV
59
59
045
011

0
0

2018/02/23 17:05
[BRAK LOGU]
80m PH SP6RTV
SP5O
59 012 SP5O 59 048 0
2018/02/23 17:07
[BRAK QSO]
80m PH SP6RTV
SQ3POX
59 014 SQ3POX 59 064 0
2018/02/23 17:07
2018/02/22 17:07
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP3P
59
59
013
063

SP3P
SP6RTV
59
59
063
013

0
0

2018/02/23 17:16
[BRAK LOGU]
80m PH SP6RTV
SP1KCJ
59 015 SP1KCJ 59 039 0
2018/02/23 17:22
2018/02/22 17:23
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP9ZHR
59
59
016
041

SP9ZHR
SP6RTV
59
59
041
016

0
0

2018/02/23 17:25
[BRAK LOGU]
80m PH SP6RTV
SP3CJS
59 017 SP3CJS 59 045 0
2018/02/23 17:26
2018/02/22 17:26
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SN5PSK
59
59
018
063

SN5PSK
SP6RTV
59
59
063
018

0
0

2018/02/23 17:27
[BRAK LOGU]
80m PH SP6RTV
SP3ZHC
59 019 SP3ZHC 59 051 0
2018/02/23 17:28
2018/02/22 17:29
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP8GK
59
59
020
037

SP8GK
SP6RTV
59
59
037
020

0
0

2018/02/23 17:34
2018/02/22 17:34
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP8PDE
59
59
021
081

SP8PDE
SP6RTV
59
59
081
021

0
0

2018/02/23 17:36
2018/02/22 17:36
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP4AWE
59
59
022
085

SP4AWE
SP6RTV
59
59
083
022

0
0

2018/02/23 17:39
2018/02/22 17:38
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SQ9IAB
59
59
023
020

SQ9IAB
SP6RTV
59
59
020
023

0
0

2018/02/23 17:42
2018/02/22 17:42
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SQ3K
59
59
024
068

H
SQ3K
SP6RTV
59
59
068
024
H
0
0

2018/02/23 17:51
[BRAK QSO]
80m PH SP6RTV
SP9KUP
59 025 SP9KUP 59 061 0
2018/02/23 17:57
2018/02/22 17:57
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SQ7CGN
59
59
026
069

SQ7CGN
SP6RTV
59
59
069
026

0
0

2018/02/23 17:59
2018/02/22 17:59
80m
80m
PH
PH
SP6RTV
SP9YFF
59
59
027
086

SP9YFF
SP6RTV
59
59
086
027

0
0