HF7ST

Rezultat: 20
Liczba zgł. QSO: 13 (CW: 0, SSB: 13, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 12 (92,3%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/02/22 17:01
2021/02/22 17:01
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP4AWE
59
59
001
078

SP4AWE
HF7ST
59
59
078
001

1
1

2021/02/22 17:06
2021/02/22 17:05
80m
80m
PH
PH
HF7ST
3Z3AHK
59
59
002
073

3Z3AHK
HF7ST
59
59
073
002

1
1

2021/02/22 17:07
2021/02/22 17:07
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP5ZHJ
59
59
003
085

SP5ZHJ
HF7ST
59
59
085
003

5
1

2021/02/22 17:08
2021/02/22 17:08
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP6DZ
59
59
004
088

SP6DZ
HF7ST
59
59
088
004

1
1

2021/02/22 17:11
2021/02/22 17:11
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SQ9PUW
59
59
005
031

SQ9PUW
HF7ST
59
59
031
005

1
1

2021/02/22 17:13
2021/02/22 17:13
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP5XVR
59
59
006
074

SP5XVR
HF7ST
59
59
074
006

1
1

2021/02/22 17:14
[BRAK QSO]
80m PH HF7ST
SQ7CGN
59 007 SQ7CGN 59 082 0
2021/02/22 17:17
2021/02/22 17:17
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SQ5AKY
59
59
008
068

SQ5AKY
HF7ST
59
59
068
008

1
1

2021/02/22 17:18
2021/02/22 17:18
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP3ZHP
59
59
009
098

SP3ZHP
HF7ST
59
59
098
009

5
1

2021/02/22 17:19
2021/02/22 17:19
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SQ9DXT
59
59
010
088

SQ9DXT
HF7ST
59
59
088
010

1
1

2021/02/22 17:48
2021/02/22 17:48
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP9SDR
59
59
011
064

SP9SDR
HF7ST
59
59
064
011

1
1

2021/02/22 17:51
2021/02/22 17:51
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP3MEP
59
59
012
086

SP3MEP
HF7ST
59
59
086
012

1
1

2021/02/22 17:52
2021/02/22 17:52
80m
80m
PH
PH
HF7ST
SP3J
59
59
013
045

SP3J
HF7ST
59
59
045
013

1
1