SN1T

Rezultat: 18
Liczba zgł. QSO: 9 (CW: 9, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 9 (100,0%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/02/22 17:33
2021/02/22 17:33
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP2GOW
599
599
002
030

SP2GOW
SN1T
599
599
030
002

2
2

2021/02/22 17:33
2021/02/22 17:33
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP1AEN
599
599
001
029

SP1AEN
SN1T
599
599
029
001

2
2

2021/02/22 17:34
2021/02/22 17:34
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP5AYY
599
599
003
047

SP5AYY
SN1T
599
599
047
003

2
2

2021/02/22 17:35
2021/02/22 17:35
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP4KHM
599
599
004
101

SP4KHM
SN1T
599
599
101
004

2
2

2021/02/22 17:36
2021/02/22 17:37
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP4AWE
599
599
005
104

SP4AWE
SN1T
599
599
104
005

2
2

2021/02/22 17:37
2021/02/22 17:36
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3MKS
599
599
006
102

SP3MKS
SN1T
599
599
102
006

2
2

2021/02/22 17:37
2021/02/22 17:38
80m
80m
CW
CW
SN1T
SO3O
599
599
007
002

SO3O
SN1T
599
599
002
007

2
2

2021/02/22 17:38
2021/02/22 17:38
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3CYY
599
599
008
078

SP3CYY
SN1T
599
599
078
008

2
2

2021/02/22 17:38
2021/02/22 17:38
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3MEP
599
599
009
070

SP3MEP
SN1T
599
599
070
009

2
2