SQ3MZU

Rezultat: 23
Liczba zgł. QSO: 15 (CW: 11, SSB: 4, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 11 (73,3%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/02/22 16:02
2021/02/22 16:02
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP1GZF
599
599
001
002

SP1GZF
SQ3MZU
599
599
002
001

2
2

2021/02/22 16:04
2021/02/22 16:03
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SN4D
599
599
002
003

SN4D
SQ3MZU
599
599
003
002

2
2

2021/02/22 16:06
2021/02/22 16:06
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP1AEN
599
599
003
003

SP1AEN
SQ3MZU
599
599
003
003

2
2

2021/02/22 16:08
2021/02/22 16:08
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP2KAC
599
599
004
008

SP2KAC
SQ3MZU
599
599
008
004

2
2

2021/02/22 16:10
2021/02/22 16:10
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP5ZIP
599
599
005
010

SP5ZIP
SQ3MZU
599
599
010
005

5
2

2021/02/22 16:13
2021/02/22 16:13
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP9BCH
599
599
006
009

SP9BCH
SQ3MZU
599
599
009
006

2
2

2021/02/22 16:17
2021/02/22 16:17
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP2GOW
599
599
007
010

SP2GOW
SQ3MZU
599
599
010
007

2
2

2021/02/22 16:25
2021/02/22 16:24
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP2DKI
599
599
008
022

SP2DKI
SQ3MZU
599
599
022
008

2
2

2021/02/22 16:31
[BRAK LOGU]
80m CW SQ3MZU
DL6FAX
599 009 DL6FAX 599 001 0
2021/02/22 16:33
2021/02/22 16:33
80m
80m
CW
CW
SQ3MZU
SP3CYY
599
599
010
028

SP3CYY
SQ3MZU
599
599
028
010

2
2

2021/02/22 16:46
[BRAK QSO]
80m PH SQ3MZU
SQ7CGN
59 011 SQ7CGN 59 067 0
2021/02/22 16:47
2021/02/22 16:47
80m
80m
PH
PH
SQ3MZU
SP5XVR
59
59
012
044

SP5XVR
SQ3MZU
59
59
044
012

1
1

2021/02/22 16:58
2021/02/22 16:58
80m
80m
PH
PH
SQ3MZU
SP9KDA
59
59
013
061

SP9KDA
SQ3MZU
59
59
061
013

1
1

2021/02/22 17:01
2021/02/22 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ3MZU
SP4GDC
59
59
014
049

SP4GDC
SQ3WZU
59
59
049
014

0
0

2021/02/22 17:11
[BRAK LOGU]
80m CW SQ3MZU
SP4JFR
599 015 SP4JFR 599 040 0