SP2TQQ

Rezultat: 13
Liczba zgł. QSO: 15 (CW: 0, SSB: 15, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 13 (86,7%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/12/27 16:27
2020/12/27 15:26
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP4HHI
59
59
001
030

SP4HHI
SP2TQQ
59
59
030
001

0
0

2020/12/27 16:36
2020/12/27 16:36
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SN1T
59
59
002
039

SN1T
SP2TQQ
59
59
039
002

1
1

2020/12/27 16:47
2020/12/27 16:48
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP7VTQ
59
59
003
011

SP7VTQ
SP2TQQ
59
59
011
003

1
1

2020/12/27 16:49
2020/12/27 16:49
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP7RFF
59
59
004
047

SP7RFF
SP2TQQ
59
59
047
004

1
1

2020/12/27 17:01
2020/12/27 17:01
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP4KHM
59
59
005
072

SP4KHM
SP2TQQ
59
59
072
005

1
1

2020/12/27 17:03
[BRAK LOGU]
80m PH SP2TQQ
SN2S
59 006 SN2S 59 040 0
2020/12/27 17:09
2020/12/27 17:09
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SN5Z
59
59
007
042

SN5Z
SP2TQQ
59
59
042
007

1
1

2020/12/27 17:11
2020/12/27 17:11
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SO5MAX
59
59
008
051

SO5MAX
SP2TQQ
59
59
051
008

1
1

2020/12/27 17:14
2020/12/27 17:14
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP4W
59
59
009
061

SP4W
SP2TQQ
59
59
061
009

1
1

2020/12/27 17:15
2020/12/27 17:15
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP4CGJ
59
59
010
046

SP4CGJ
SP2TQQ
59
59
046
010

1
1

2020/12/27 17:16
2020/12/27 17:16
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SO4P
59
59
011
073

SO4P
SP2TQQ
59
59
073
011

1
1

2020/12/27 17:20
2020/12/27 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP2XX
59
59
012
065

SP2XX
SP2TQQ
59
59
065
012

1
1

2020/12/27 17:24
2020/12/27 17:24
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP4JSJ
59
59
013
050

SP4JSJ
SP2TQQ
59
59
050
013

1
1

2020/12/27 17:26
2020/12/27 17:26
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SQ2DYF
59
59
014
060

SQ2DYF
SP2TQQ
59
59
060
014

1
1

2020/12/27 17:30
2020/12/27 17:30
80m
80m
PH
PH
SP2TQQ
SP9S
59
59
015
100

SP9S
SP2TQQ
59
59
100
015

1
1