SP3LWP

Rezultat: 847
Liczba zgł. QSO: 60 (CW: 35, SSB: 25, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 48 (80,0%)
Mnożniki: MO SX PO OD PX RW JC LS WT SR
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/12/27 16:02
2020/12/27 16:02
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP2DKI
59
59
001
005
SR
MO
SP2DKI
SP3LWP
59
59
005
001
MO
SR
1
1
MO
SR
2020/12/27 16:03
2020/12/27 16:03
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP4CGJ
59
59
002
003
SR
SP4CGQ
SP3LWP
59
59
003
002

SR
0
0

2020/12/27 16:06
2020/12/27 16:06
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
3Z3AHK
59
59
003
014
SR
3Z3AHK
SP3LWP
59
59
014
003

SR
1
1

SR
2020/12/27 16:09
2020/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SO40RY
59
59
004
009
SR
SO40RO
SP3LWP
59
59
009
004

SR
0
0

2020/12/27 16:09
2020/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP6JOE
59
59
005
014
SR
SP6JOE
SP3LWP
59
59
014
005

SR
1
1

SR
2020/12/27 16:12
2020/12/27 16:13
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP9W
599
599
007
010
SR
SP9W
SP3LWP
599
599
010
007

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:12
2020/12/27 16:12
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP4AWE
599
599
006
010
SR
SP4AWE
SP3LWP
599
599
010
006

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:13
2020/12/27 16:14
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP4BOS
599
599
008
007
SR
SP4BOS
SP3LWP
599
599
007
008

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:14
2020/12/27 16:14
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3PMA
599
599
009
006
SR
SP3PMA
SP3LWP
599
599
006
009

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:14
2020/12/27 16:15
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP5AYY
599
599
010
006
SR
SP5AYY
SP3LWP
599
599
006
010

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:15
2020/12/27 16:15
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SO4P
599
599
011
010
SR
SO4P
SP3LWP
599
599
010
011

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:15
[BRAK LOGU]
80m CW SP3LWP
YU7AU
599 012 SR YU7AU 599 005 0
2020/12/27 16:16
2020/12/27 16:14
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3OL
599
599
014
004
SR
SX
SP3OL
SP3LWP
599
599
004
014
SX
SR
2
2
SX
SR
2020/12/27 16:16
2020/12/27 16:16
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP4W
599
599
013
008
SR
SP4W
SP3LWP
599
599
008
013

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:17
2020/12/27 16:17
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SQ3WW
599
599
015
005
SR
PO
SQ3WW
SP3LWP
599
599
005
015
PO
SR
2
2
PO
SR
2020/12/27 16:18
2020/12/27 16:18
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP7CF
599
599
016
006
SR
SP7CF
SP3LWP
599
599
006
016

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:19
2020/12/27 16:19
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP2DKI
599
599
017
034
SR
MO
SP2DKI
SP3LWP
599
599
034
017
MO
SR
2
2

2020/12/27 16:20
[BRAK LOGU]
80m CW SP3LWP
SP1K
599 018 SR SP1K 599 001 0
2020/12/27 16:23
2020/12/27 16:24
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SQ2DYF
599
599
019
020
SR
SQ2DYF
SP3LWP
599
599
020
019

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:24
2020/12/27 16:24
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP5GDY
599
599
020
023
SR
SP5GDY
SP3LWP
599
599
023
020

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:25
2020/12/27 16:25
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP2XX
599
599
021
027
SR
SP2XX
SP3LWP
599
599
027
021

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:26
2020/12/27 16:26
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP9H
599
599
022
048
SR
SP9H
SP3LWP
599
599
048
022

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:28
[BRAK LOGU]
80m CW SP3LWP
SN2S
599 023 SR SN2S 599 001 0
2020/12/27 16:29
2020/12/27 16:30
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3CYY
599
599
024
041
SR
OD
SP3CYY
SP3LWP
599
599
041
024
OD
SR
2
2
OD
SR
2020/12/27 16:31
2020/12/27 16:31
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3MKS
599
599
025
053
SR
PO
SP3MKS
SP3LWP
599
599
053
025
PO
SR
2
2

SR
2020/12/27 16:33
2020/12/27 16:33
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP2GOW
599
599
026
004
SR
SP2GOW
SP3LWP
599
599
004
026

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:35
2020/12/27 16:37
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP9KJU
599
599
027
031
SR
SP9KJU
SP3LWP
599
599
031
027

SR
2
2

SR
2020/12/27 16:37
2020/12/27 16:38
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP9W
59
59
028
041
SR
SP9W
SP3LWP
59
59
041
028

SR
1
1

2020/12/27 16:38
2020/12/27 16:39
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP3OLO
59
59
029
023
SR
WT
SP3PWL
SP3LWP
59
59
023
029
WT
SR
0
0

2020/12/27 16:39
[BRAK LOGU]
80m PH SP3LWP
SP3IOE
59 030 SR SP3IOE 59 044 MH 0
2020/12/27 16:40
2020/12/27 16:41
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP3MKS
59
59
031
070
SR
PO
SP3MKS
SP3LWP
59
59
070
031
PO
SR
1
1

2020/12/27 16:42
2020/12/27 16:42
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP3YDE
59
59
032
047
SR
PO
SP3YDE
SP3LWP
59
59
047
032
PO
SR
1
1

SR
2020/12/27 16:44
2020/12/27 16:46
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP3ZCS
59
59
033
024
SR
PX
SP3ZCS
SP3LWP
59
59
024
033
PX
SR
1
1
PX
SR
2020/12/27 16:47
2020/12/27 16:47
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP3BBS
59
59
034
023
SR
RW
SP3BBS
SP3LWP
59
59
023
034
RW
SR
1
1
RW
SR
2020/12/27 16:51
2020/12/27 16:52
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP3PJA
59
59
035
039
SR
JC
SP3PJA
SP3LWP
59
59
039
035
JC
SR
1
1
JC
SR
2020/12/27 16:53
2020/12/27 16:52
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP4KHM
59
59
036
064
SR
SP4KHM
SP3LWP
59
59
064
036

SR
1
1

SR
2020/12/27 16:59
2020/12/27 16:59
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3KEY
599
599
037
053
SR
SP3KEY
SP3LWP
599
599
053
037

0
0

2020/12/27 17:02
2020/12/27 17:02
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3KWA
599
599
038
082
SR
SP3KWA
SP3LWP
599
599
082
038

SR
2
2

SR
2020/12/27 17:03
2020/12/27 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3MEP
599
599
039
079
SR
LS
SP3MEP
SP3LWP
599
599
079
039
LS
SR
2
2
LS
SR
2020/12/27 17:08
2020/12/27 17:08
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SO40RY
599
599
040
075
SR
SO40RY
SP3LWP
599
599
075
040

SR
2
2

SR
2020/12/27 17:09
2020/12/27 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3ZHP
599
599
041
083
SR
WT
SP3ZHP
SP3LWP
599
599
083
041
WT
SR
2
2
WT
SR
2020/12/27 17:10
2020/12/27 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SN1T
599
599
042
083
SR
SN1T
SP3LWP
599
599
083
042

SR
2
2

SR
2020/12/27 17:13
2020/12/27 17:13
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SN6A
599
599
043
019
SR
SN6A
SP3LWP
599
599
019
043

SR
2
2

SR
2020/12/27 17:18
2020/12/27 17:18
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP3VT
599
599
044
002
SR
SR
SP3VT
SP3LWP
599
599
002
044
SR
SR
2
2
SR
SR
2020/12/27 17:19
[BRAK LOGU]
80m CW SP3LWP
DJ5MF
599 045 SR DJ5MF 599 008 0
2020/12/27 17:20
[BRAK LOGU]
80m CW SP3LWP
SP5ENG
599 046 SR SP5ENG 599 043 0
2020/12/27 17:24
2020/12/27 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP9ZPS
59
59
047
035
SR
SP9ZPS
SP3LWP
59
59
035
047

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:25
2020/12/27 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP9IEK
59
59
048
077
SR
SP9IEK
SP3LWP
59
59
077
048

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:28
2020/12/27 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SQ9BDB
59
59
049
026
SR
SQ9BDB
SP3LWP
59
59
026
049

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:30
2020/12/27 17:30
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP9NLU
59
59
050
038
SR
SP9NLU
SP3LWP
59
59
038
050

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:31
2020/12/27 17:31
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SQ9PCO
59
59
051
027
SR
SQ9PCO
SP3LWP
59
59
027
051

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:33
2020/12/27 17:33
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP9S
59
59
052
102
SR
SP9S
SP3LWP
59
59
102
052

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:34
2020/12/27 17:34
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP5ZHJ
59
59
053
065
SR
SP5ZHJ
SP3LPW
59
59
065
053

SR
0
0

2020/12/27 17:35
2020/12/27 17:35
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP9ZHR
59
59
054
096
SR
SP9ZHR
SP3LWP
59
59
096
054

SR
1
1

2020/12/27 17:36
2020/12/27 17:36
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SN9S
59
59
055
024
SR
SN9S
SP3LWP
59
59
024
055

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:40
2020/12/27 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP7VTQ
59
59
057
051
SR
SP7VTQ
SP3LWP
59
59
051
057

SR
1
1

SR
2020/12/27 17:40
2020/12/27 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3LWP
SP7TEX
59
59
056
049
SR
SP7TEX
SP3LWP
59
59
049
056

0
0

2020/12/27 17:45
2020/12/27 17:45
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SN95IARU
599
599
058
094
SR
SN95IARU
SP3LWP
599
599
094
058

SR
2
2

2020/12/27 17:52
2020/12/27 17:53
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP9CCA
599
599
059
046
SR
SP9CCA
SP3LWP
599
599
046
059

SR
2
2

2020/12/27 17:54
2020/12/27 17:54
80m
80m
CW
CW
SP3LWP
SP9ZHR
599
599
060
102
SR
SP9ZHR
SP3LWP
599
599
102
060

SR
2
2