SP7WTC

Rezultat: 192
Liczba zgł. QSO: 35 (CW: 0, SSB: 35, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 24 (68,6%)
Mnożniki: OD PX PO MO LS JC AL
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/12/27 16:00
2020/12/27 16:00
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3CYY
59
59
001
001
KA
OD
SP3CYY
SP7WTC
59
59
001
001
OD
KA
1
1
OD
KA
2020/12/27 16:00
2020/12/27 16:01
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3BBS
59
59
003
001
KA
RW
SP3BBS
SP7WTC
59
59
001
003
RW
0
0

2020/12/27 16:00
2020/12/27 16:01
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3OKS
59
59
002
001
KA
SP3OKS
SP7WTC
59
59
001
002

0
0

2020/12/27 16:01
2020/12/27 16:01
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3POW
59
59
004
001
KA
OD
SP3POW
SP7WTC
59
59
001
004
OD
0
0

2020/12/27 16:01
2020/12/27 16:01
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP5BK
59
59
005
001
KA
SP5BK
SP7WTC
59
59
001
005

0
0

2020/12/27 16:02
2020/12/27 16:02
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3OLO
59
59
006
001

WT
SP3PWL
SP7WTC
59
59
001
006
WT
0
0

2020/12/27 16:02
2020/12/27 16:02
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3KEY
59
59
007
002
KA
SP3KEY
SP7WTC
59
59
002
007

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:03
2020/12/27 16:03
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3ZCS
59
59
008
001
KA
PX
SP3ZCS
SP7WTC
59
59
001
008
PX
KA
1
1
PX
KA
2020/12/27 16:04
2020/12/27 16:05
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP5QWJ
59
59
009
001
KA
SP5QWJ
SP7WTC
59
59
009
009

KA
0
0

2020/12/27 16:05
2020/12/27 16:05
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SQ3MZ
59
59
010
003
KA
PO
SQ3MZ
SP7WTC
59
59
003
010
PO
KA
1
1
PO
KA
2020/12/27 16:07
2020/12/27 16:07
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP4KHM
59
59
011
019
KA
SP4KHM
SP7WTC
59
59
019
011

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:09
2020/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3KWA
59
59
013
023
KA
SP3KWA
SP7WTC
59
59
023
013

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:09
2020/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3YDE
59
59
012
019
KA
PO
SP3YDE
SP7WTC
59
59
019
012
PO
KA
1
1

KA
2020/12/27 16:10
2020/12/27 16:10
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SQ3LMY
59
59
014
018
KA
SQ3LMY
SP7WTC
59
59
018
014

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:11
2020/12/27 16:11
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
3Z3AHK
59
59
015
026
KA
3Z3AHK
SP7WTC
59
59
026
015

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:13
2020/12/27 16:13
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP2DKI
59
59
016
026
KA
MO
SP2DKI
SP7WTC
59
59
026
016
MO
KA
1
1
MO
KA
2020/12/27 16:14
2020/12/27 16:14
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP9IEK
59
59
017
030
KA
SP9IEK
SP7WTC
59
59
030
017

0
0

2020/12/27 16:14
2020/12/27 16:14
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3MEP
59
59
018
002
KA
LS
SP3MEP
SP7WTC
59
59
002
018
LS
KA
1
1
LS
KA
2020/12/27 16:15
2020/12/27 16:15
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3MKS
59
59
019
029
KA
PO
SP3MKS
SP7WTC
59
59
029
019
PO
KA
1
1

KA
2020/12/27 16:16
2020/12/27 16:16
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3J
59
59
020
028
KA
JC
SP3J
SP7WTC
59
59
028
020
JC
KA
1
1
JC
KA
2020/12/27 16:17
[BRAK LOGU]
80m PH SP7WTC
SQ1NXW
59 021 KA SQ1NXW 59 000 0
2020/12/27 16:18
2020/12/27 16:19
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP8OOB
59
59
022
011
KA
SP8OOB
SP7WTC
59
59
011
022

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:19
2020/12/27 16:19
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SN3P
59
59
023
026
KA
AL
SN3P
SP7WTC
59
59
026
023
AL
KA
1
1
AL
KA
2020/12/27 16:20
2020/12/27 16:20
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP4JSJ
59
59
024
020
KA
SP4JSJ
SP7WTC
59
59
020
024

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:21
2020/12/27 16:21
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP5ZHJ
59
59
026
012
KA
SP5ZHJ
SP7WTC
59
59
012
026

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:21
2020/12/27 16:21
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP9RVC
59
59
025
010
KA
SP9RVC
SP7WTC
59
59
010
025

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:22
2020/12/27 16:22
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP4DNX
59
59
027
014
KA
SP4DNX
SP7WTC
59
59
014
027

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:22
[BRAK LOGU]
80m PH SP7WTC
SQ4JUN
59 028 KA SQ4JUN 59 023 0
2020/12/27 16:23
2020/12/27 16:23
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP2XX
59
59
029
024
KA
SP2XX
SP7WTC
59
59
024
029

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:24
2020/12/27 16:24
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP3PJA
59
59
031
016
KA
JC
SP3PJA
SP7WTC
59
59
016
031
JC
KA
1
1

KA
2020/12/27 16:24
2020/12/27 16:24
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP6JOE
59
59
030
026
KA
SP6JOE
SP7WTC
59
59
006
030

KA
0
0

2020/12/27 16:25
2020/12/27 16:25
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SQ8PIW
59
59
033
019
KA
SQ8PIW
SP7WTC
59
59
019
033

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:25
2020/12/27 16:27
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SQ5CZN
59
59
032
010
KA
SQ5CZN
SP7WTC
59
59
010
032

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:26
2020/12/27 16:27
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP4CGJ
59
59
034
019
KA
SP4CGJ
SP7WTC
59
59
019
034

KA
1
1

KA
2020/12/27 16:27
2020/12/27 16:28
80m
80m
PH
PH
SP7WTC
SP7FGA
59
59
035
005
KA
SP7FGA
SP7WTC
59
59
005
035

0
0