SQ3HMM

Rezultat: 1
Liczba zgł. QSO: 1 (CW: 0, SSB: 1, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 1 (100,0%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/12/27 17:33
2020/12/27 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ3HMM
SP9IEK
59
59
001
081

SP9IEK
SQ3HMM
59
59
081
001

1
1