SP3KPH

Rezultat: 513
Liczba zgł. QSO: 66 (CW: 0, SSB: 66, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 57 (86,4%)
Mnożniki: ON PX SR PO LS KT GZ ZN MH
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/27 16:01
2017/12/27 16:01
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ3MZ
59
59
001
001
PX
SQ3MZ
SP3KPH
59
59
001
001
PO
PX
0
0

2017/12/27 16:02
2017/12/27 16:03
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ7CGN
59
59
002
003
PX
SQ7CGN
SP3KPH
59
59
003
002

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:03
2017/12/27 16:03
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3FTA
59
59
004
002
PX
ON
SP3FTA
SP3KPH
59
59
002
004
ON
PX
1
1
ON
PX
2017/12/27 16:03
2017/12/27 16:05
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SN50ZAC
59
59
003
002
PX
PX
SN50ZAC
SP3KPH
59
59
002
003
PX
PX
1
1
PX
PX
2017/12/27 16:05
2017/12/27 16:05
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SN5L
59
59
005
002
PX
SN5L
SP3KPH
59
59
002
005

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:06
2017/12/27 16:06
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ5AKY
59
59
006
004
PX
SQ5AKY
SP3KPH
59
59
004
006

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:07
2017/12/27 16:07
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP8PDE
59
59
007
004
PX
SP8PDE
SP3KPH
59
59

007

PX
0
0

2017/12/27 16:08
2017/12/27 16:08
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3VT
59
59
008
007
PX
SR
SP3VT
SP3KPH
59
59
007
008
SR
PX
1
1
SR
PX
2017/12/27 16:09
2017/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ7SAX
59
59
010
008
PX
SQ7SAX
SP3KPH
59
59
008
010

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:09
2017/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3LAU
59
59
009
006
PX
PX
SP3LAU
SP3KPH
59
59
006
009
PX
PX
1
1

PX
2017/12/27 16:10
2017/12/27 16:10
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP8FB
59
59
012
010
PX
SP8FB
SP3KPH
59
59
010
012

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:10
2017/12/27 16:09
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP7A
59
59
011
007
PX
SP7A
SP3KPH
59
59
007
011

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:11
[BRAK LOGU]
80m PH SP3KPH
SP3GIN
59 013 PX SP3GIN 59 0
2017/12/27 16:13
2017/12/27 16:14
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3ANL
59
59
014
004
PX
PO
SP3ANL
SP3KPH
59
59
004
014
PO
PX
1
1
PO
PX
2017/12/27 16:14
2017/12/27 16:14
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP1GA
59
59
015
013
PX
SP1GA
SP3KPH
59
59
013
015

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:17
2017/12/27 16:17
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP7MU
59
59
016
012
PX
SP7MU
SP3KPH
59
59
012
016

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:18
2017/12/27 16:18
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP5ZHJ
59
59
017
005
PX
SP5ZHJ
SP3KPH
59
59
005
017

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:19
2017/12/27 16:19
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3MEP
59
59
018
040
PX
LS
SP3MEP
SP3KPH
59
59
040
018
LS
PX
1
1
LS
2017/12/27 16:20
2017/12/27 16:20
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SN2L
59
59
019
003
PX
SN2L
SP3KPH
59
59
003
019

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:21
2017/12/27 16:21
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3P
59
59
020
025
PX
KT
SP3P
SP3KPH
59
59
025
020
KT
PX
1
1
KT
2017/12/27 16:22
2017/12/27 16:23
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP7PGK
59
59
022
023
PX
SP7PGK
SP3KPH
59
59
023
022

PX
1
1

2017/12/27 16:22
2017/12/27 16:22
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9YFF
59
59
021
017
PX
SP9YFF
SP3KPH
59
59
017
021

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:25
2017/12/27 16:25
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ3LVU
59
59
023
014
PX
ON
SQ3LVU
SP3KPH
59
59
014
023
ON
PX
1
1

PX
2017/12/27 16:25
2017/12/27 15:26
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
HF0HW
59
59
024
022
PX
WT
HF0HW
SP3KPH
59
59
022
024
WT
PX
0
0

2017/12/27 16:26
2017/12/27 16:27
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3YDE
59
59
025
016
PX
GZ
SP3YDE
SP3KPH
59
59
016
025
GZ
PX
1
1
GZ
2017/12/27 16:27
2017/12/27 16:27
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP1DMD
59
59
026
016
PX
SP1DMD
SP3KPH
59
59
016
025

PX
0
0

2017/12/27 16:31
2017/12/27 16:31
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
3Z3AHK
59
59
027
053
PX
3Z3AHK
SP3KPH
59
59
053
027

PX
1
1

2017/12/27 16:32
2017/12/27 16:32
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3MKS
59
59
028
041
PX
PO
SP3MKS
SP3KPH
59
59
041
028
PO
PX
1
1

2017/12/27 16:32
2017/12/27 16:33
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP4HHI
59
59
029
038
PX
SP4HHI
SP3KPH
59
59
038
029

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:34
2017/12/27 16:34
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ2LKM
59
59
030
050
PX
SQ2LKM
SP3KPH
59
59
050
030

PX
1
1

2017/12/27 16:36
2017/12/27 16:35
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2JBJ
59
59
031
042
PX
SP2JBJ
SP3KPH
59
59
042
031

PX
1
1

2017/12/27 16:37
2017/12/27 16:37
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP4G
59
59
032
058
PX
SP4G
SP3KPH
59
59
058
032

PX
1
1

2017/12/27 16:38
2017/12/27 16:38
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2FMN
59
59
033
044
PX
SP2FMN
SP3KPH
59
59
044
033

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:42
2017/12/27 16:42
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP4GHL
59
59
035
047
PX
SP4GHL
SP3KPH
59
59
047
035

PX
1
1

2017/12/27 16:44
2017/12/27 16:44
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SO5MAX
59
59
036
059
PX
SO5MAX
SP3KPH
59
59
059
036

PX
1
1

2017/12/27 16:46
2017/12/27 16:46
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9HZW
59
59
037
051
PX
SP9HZW
SP3KPH
59
59
051
037

PX
1
1

2017/12/27 16:47
2017/12/27 16:46
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2KPD
59
59
038
027
PX
ZN
SP2KPD
SP3KPH
59
59
027
038
ZN
PX
1
1
ZN
2017/12/27 16:49
2017/12/27 16:49
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2HGV
59
59
039
060
PX
SP2HGV
SP3KPH
59
59
060
039

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:51
2017/12/27 16:51
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP5PDB
59
59
040
045
PX
SP5PDB
SP3KPH
59
59
045
040

PX
1
1

PX
2017/12/27 16:52
2017/12/27 16:52
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3IOE
59
59
041
046
PX
MH
SP3IOE
SP3KPH
59
59
046
041
MH
PX
1
1
MH
PX
2017/12/27 16:55
2017/12/27 16:55
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SN6N
59
59
042
033
PX
SN6N
SP3KPH
59
59
033
042

PX
1
1

2017/12/27 16:58
2017/12/27 16:58
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP3GAX
59
59
043
039
PX
SP3GAX
SP3KPH
59
59
039
043

PX
1
1

2017/12/27 17:02
2017/12/27 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9SMD
59
59
044
039
PX
SP9SMD
SP3KPH
59
59
039
044

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:03
[BRAK LOGU]
80m PH SP3KPH
SP3J
59 045 PX SP3J 59 005 JC 0
2017/12/27 17:05
2017/12/27 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ4JUM
59
59
046
040
PX
SQ4JUM
SP3KPH
59
59
040
046

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:07
2017/12/27 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP4W
59
59
048
076
PX
SP4W
SP3KPH
59
59
076
048

PX
1
1

2017/12/27 17:07
2017/12/27 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ3SWJ
59
59
047
029
PX
SQ3SWJ
SP3KPH
59
59
029
047

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:08
2017/12/27 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2REC
59
59
049
031
PX
ZN
SP2REC
SP3KPH
59
59
031
049
ZN
PX
1
1

PX
2017/12/27 17:09
2017/12/27 17:09
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ1NXW
59
59
051
031
PX
SQ1NXW
SP3KPH
59
59
031
051

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:09
2017/12/27 17:09
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP6MN
59
59
050
024
PX
SP6MN
SP3KPH
59
59
024
050

PK
0
0

2017/12/27 17:10
2017/12/27 17:10
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9IQO
59
59
052
018
PX
SP9IQO
SP3KPH
59
59
018
052

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:11
2017/12/27 17:11
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP5ZHP
59
59
053
003
PX
SP5ZHP
SP3KPH
59
59
003
053

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:12
2017/12/27 17:12
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SO3O
59
59
054
064
PX
SO3O
SP3KPH
59
59
064
054

PX
1
1

2017/12/27 17:12
2017/12/27 17:12
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9SDR
59
59
055
047
PX
SP9SDR
SP3KPH
59
59
047
055

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:13
2017/12/27 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ8PIW
59
59
056
041
PX
SQ8PIW
SP3KPH
59
59
041
056

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:14
2017/12/27 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9KB
59
59
057
023
PX
SP9KB
SP3KPH
59
59
023
057

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:15
2017/12/27 17:16
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP8M
59
59
058
018
PX
SP8M
SP3KPH
59
59
018
058

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:19
2017/12/27 17:19
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2TMT
59
59
059
003
PX
SP2TMT
SP3KPH
59
59
003
059

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:20
2017/12/27 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP2KJH
59
59
060
089
PX
SP2KJH
SP3KPH
59
59
089
060

PX
1
1

2017/12/27 17:24
2017/12/27 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP7TEX
59
59
061
042
PX
SP7TEX
SP3KPH
59
59
042
061

PX
1
1

2017/12/27 17:33
2017/12/27 17:33
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ9DXT
59
59
062
029
PX
SQ9DXT
SP3KPH
59
59
029
062

PX
1
1

PX
2017/12/27 17:37
2017/12/27 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ3KNV
59
59
063
PX
WF
SQ3KNV
SP3LAU
59
59
023
041
WF
PX
0
0

2017/12/27 17:40
[BRAK LOGU]
80m PH SP3KPH
SP4JSJ
59 064 PX SP4JSJ 59 062 0
2017/12/27 17:41
2017/12/27 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SP9XCN
59
59
065
091
PX
SP9XCN
SP3KPH
59
59
091
065

PX
1
1

2017/12/27 17:42
2017/12/27 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ7SAU
59
59
066
066
PX
SQ7SAU
SP3KPH
59
59
066
066

PX
1
1

2017/12/27 17:44
2017/12/27 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3KPH
SQ3NMT
59
59
067
045
PX
ON
SQ3NMT
SP3KPH
59
59
045
067
ON
PX
1
1