SQ3NMT

Rezultat: 484
Liczba zgł. QSO: 50 (CW: 0, SSB: 50, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 44 (88,0%)
Mnożniki: SR ZN IN KT LS PO ON GZ MH PX AL
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/27 16:26
2017/12/27 16:26
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3VT
59
59
001
027
ON
SR
SP3VT
SQ3NMT
59
59
027
001
SR
ON
1
1
SR
2017/12/27 16:29
2017/12/27 16:29
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP4GHL
59
59
002
031
ON
SP4GHL
SQ3NMT
59
59
031
002

ON
1
1

2017/12/27 16:31
2017/12/27 16:31
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SO5MAX
59
59
003
047
ON
S05MAX
SQ3NMT
59
59
047
003

ON
0
0

2017/12/27 16:33
2017/12/27 16:33
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP2HGV
59
59
004
043
ON
SP2HGV
SQ3NMT
59
59
043
004

ON
1
1

2017/12/27 16:35
2017/12/27 16:35
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP9HZW
59
59
005
037
ON
SP9HZW
SQ3NMT
59
59
037
005

ON
1
1

ON
2017/12/27 16:36
2017/12/27 16:36
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP2KPD
59
59
006
002
ON
ZN
SP2KPD
SQ3NMT
59
59
002
006
ZN
ON
1
1
ZN
ON
2017/12/27 16:39
2017/12/27 16:39
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP2ZCH
59
59
007
042
ON
IN
SP2ZCH
SQ3NMT
59
59
042
007
IN
ON
1
1
IN
2017/12/27 16:41
2017/12/27 16:41
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP5PDB
59
59
008
029
ON
SP5PDB
SQ3NMT
59
59
029
008

ON
1
1

ON
2017/12/27 16:44
2017/12/27 16:44
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP4W
59
59
009
051
ON
SP4W
SQ3NMT
59
59
051
009

ON
1
1

2017/12/27 16:45
2017/12/27 16:45
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP1GA
59
59
010
046
ON
SP1GA
SQ3NMT
59
59
046
010

ON
1
1

2017/12/27 16:47
2017/12/27 16:46
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP5KRD
59
59
011
030
ON
SP5KRD
SQ3NMT
59
59
030
011

ON
1
1

2017/12/27 16:48
2017/12/27 16:48
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SN6N
59
59
012
024
ON
SN6N
SQ3NMT
59
59
024
012

ON
1
1

2017/12/27 16:49
2017/12/27 16:49
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP4AWE
59
59
013
057
ON
SP4AWE
SQ3NMT
59
59
057
013

ON
1
1

ON
2017/12/27 16:51
2017/12/27 16:51
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
3Z6AET/1
59
59
014
3059030
ON
3Z6AET/1
SQ3NMT
59
59
030
59014

ON
0
0

2017/12/27 16:52
2017/12/27 16:52
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP7PGK
59
59
015
048
ON
SP7PGK
SQ3NMT
59
59
048
015

ON
1
1

2017/12/27 16:53
2017/12/27 16:53
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ7CGN
59
59
016
045
ON
SQ7CGN
SQ3NMT
59
59
045
016

ON
1
1

2017/12/27 16:55
2017/12/27 16:55
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3P
59
59
017
050
ON
KT
SP3P
SQ3NMT
59
59
050
017
KT
ON
1
1
KT
2017/12/27 16:59
2017/12/27 16:59
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SO3O
59
59
019
050
ON
S03O
SQ3NMT
59
59
050
019

ON
0
0

2017/12/27 17:00
2017/12/27 16:01
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
HF0HW
59
59
020
047
ON
WT
HF0HW
SQ3NMT
59
59
047
020
WT
ON
0
0

2017/12/27 17:01
2017/12/27 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3MEP
59
59
021
077
ON
LS
SP3MEP
SQ3NMT
59
59
077
021
LS
ON
1
1
LS
2017/12/27 17:03
2017/12/27 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ2LKM
59
59
023
066
ON
SQ2LKM
SQ3NMT
59
59
066
023

ON
1
1

2017/12/27 17:03
2017/12/27 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP8OOB
59
59
022
022
ON
SP8OOB
SQ3NMT
59
59
022
022

ON
1
1

2017/12/27 17:11
2017/12/27 17:10
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP2JBJ
59
59
024
059
ON
SP2JBJ
SQ3NMT
59
59
059
024

ON
1
1

2017/12/27 17:12
2017/12/27 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP9XCN
59
59
025
059
ON
SP9XCN
SQ3NMT
59
59
059
025

ON
1
1

2017/12/27 17:13
2017/12/27 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP7TEX
59
59
026
027
ON
SP7TEX
SQ3NMT
59
59
027
026

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:13
2017/12/27 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3MKS
59
59
027
067
ON
PO
SP3MKS
SQ3NMT
59
59
067
027
PO
ON
1
1
PO
2017/12/27 17:14
2017/12/27 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ3LVU
59
59
028
051
ON
ON
SQ3LVU
SQ3NMT
59
59
051
028
ON
ON
1
1
ON
2017/12/27 17:15
2017/12/27 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
3Z3AHK
59
59
029
082
ON
3Z3AHK
SQ3NMT
59
59
082
029

ON
1
1

2017/12/27 17:17
2017/12/27 17:17
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3YDE
59
59
030
050
ON
GZ
SP3YDE
SQ3NMT
59
59
050
030
GZ
ON
1
1
GZ
ON
2017/12/27 17:21
[BRAK LOGU]
80m PH SQ3NMT
SP4JSJ
59 031 ON SP4JSJ 59 042 0
2017/12/27 17:23
2017/12/27 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP9SMD
59
59
033
050
ON
SP9SMD
SQ3NMT
59
59
050
033

ON
1
1

2017/12/27 17:23
2017/12/27 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP9SDR
59
59
032
054
ON
SP9SDR
SQ3NMT
59
59
054
032

ON
1
1

2017/12/27 17:24
2017/12/27 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SN5L
59
59
034
051
ON
SN5L
SQ3NMT
59
59
051
034

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:26
[BRAK LOGU]
80m PH SQ3NMT
SP3J
59 035 ON SP3J 59 032 JC 0
2017/12/27 17:28
2017/12/27 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ7SAU
59
59
036
050
ON
SQ7SAU
SQ3NMT
59
59
050
036

ON
1
1

2017/12/27 17:32
2017/12/27 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ9DXT
59
59
037
028
ON
SQ9DXT
SQ3NMT
59
59
028
037

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:34
2017/12/27 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP8FB
59
59
038
070
ON
SP8FB
SQ3NMT
59
59
070
038

ON
1
1

2017/12/27 17:36
2017/12/27 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3IOE
59
59
039
078
ON
MH
SP3IOE
SQ3NMT
59
59
078
039
MH
ON
1
1
MH
2017/12/27 17:40
2017/12/27 17:39
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP8NFZ
59
59
040
036
ON
SP8NFZ
SQ3NMT
59
59
036
040

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:41
2017/12/27 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ1NXW
59
59
041
040
ON
SQ1NXW
SQ3NMT
59
59
040
041

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:41
2017/12/27 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3FTA
59
59
042
039
ON
ON
SP3FTA
SQ3NMT
59
59
039
042
ON
ON
1
1

2017/12/27 17:42
2017/12/27 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3LAU
59
59
043
043
ON
PX
SP3LAU
SQ3NMT
59
59
043
043
PX
ON
1
1
PX
ON
2017/12/27 17:43
2017/12/27 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP9YFF
59
59
044
071
ON
SP9YFF
SQ3NMT
59
59
071
044

ON
1
1

2017/12/27 17:44
2017/12/27 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3KPH
59
59
045
067
ON
PX
SP3KPH
SQ3NMT
59
59
067
045
PX
ON
1
1

2017/12/27 17:45
2017/12/27 17:45
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP9IVD
59
59
046
022
ON
SP9IVD
SQ3NMT
59
59
022
046

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:47
2017/12/27 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP2REC
59
59
047
046
ON
ZN
SP2REC
SQ3NMT
59
59
046
047
ZN
ON
1
1

2017/12/27 17:48
2017/12/27 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SQ9BDB
59
59
048
016
ON
SQ9BDB
SQ3NMT
59
59
016
048

ON
1
1

ON
2017/12/27 17:48
2017/12/27 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SN2L
59
59
049
062
ON
SN2L
SQ3NMT
59
59
062
049

ON
1
1

2017/12/27 17:49
2017/12/27 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP3KQV
59
59
050
062
ON
AL
SP3KQV
SQ3NMT
59
59
062
050
AL
ON
1
1
AL
2017/12/27 17:50
2017/12/27 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ3NMT
SP2MKI
59
59
051
063
ON
SP2MKI
SQ3NMT
59
59
063
051

ON
1
1