SP3KQV

Rezultat: 550
Liczba zgł. QSO: 67 (CW: 0, SSB: 67, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 55 (82,1%)
Mnożniki: IN PO ZN KT LS OD ON PX SR MH
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2017/12/27 16:20
2017/12/27 16:20
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP5PDB
59
59
001
009
AL
SP5PDB
SP3KQV
59
59
009
001

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:22
2017/12/27 16:22
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SO5MAX
59
59
002
035
AL
S05MAX
SP3KQV
59
59
035
002

AL
0
0

2017/12/27 16:23
2017/12/27 16:23
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2HGV
59
59
003
027
AL
SP2HGV
SP3KQV
59
59
027
003

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:25
2017/12/27 16:25
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9HZW
59
59
004
023
AL
SP9HZW
SP3KQV
59
59
023
004

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:27
2017/12/27 16:27
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP4AWE
59
59
006
032
AL
SP4AWE
SP3KQV
59
59
032
006

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:27
2017/12/27 16:26
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2KJH
59
59
005
055
AL
SP2KJH
SP3KQV
59
59
055
005

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:28
2017/12/27 16:28
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2ZCH
59
59
007
024
AL
IN
SP2ZCH
SP3KQV
59
59
024
007
IN
AL
1
1
IN
AL
2017/12/27 16:29
2017/12/27 16:29
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
3Z3AHK
59
59
008
051
AL
3Z3AHK
SP3KQV
59
59
051
008

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:30
2017/12/27 16:30
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3MKS
59
59
009
038
AL
PO
SP3MKS
SP3KQV
59
59
038
009
PO
AL
1
1
PO
AL
2017/12/27 16:31
2017/12/27 16:31
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP1GA
59
59
010
031
AL
SP1GA
SP3PQV
59
59
031
010

AL
0
0

2017/12/27 16:32
2017/12/27 16:32
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ2LKM
59
59
011
047
AL
SQ2LKM
SP3KQV
59
59
047
011

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:33
2017/12/27 16:33
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP4G
59
59
012
049
AL
SP4G
SP3KQV
59
59
049
012

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:34
2017/12/27 16:34
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2FMN
59
59
013
038
AL
SP2FMN
SP3KQV
59
59
038
013

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:35
2017/12/27 16:35
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SN2L
59
59
014
020
AL
SN2L
SP3KQV
59
59
020
014

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:39
2017/12/27 16:40
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9SDR
59
59
015
034
AL
SP9SDR
SP3KQV
59
59
034
015

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:41
2017/12/27 16:41
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP4GHL
59
59
016
046
AL
SP4GHL
SP3KQL
59
59
046
016

AL
0
0

2017/12/27 16:44
2017/12/27 16:44
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP8FB
59
59
017
022
AL
SP8FB
SP3KQV
59
59
022
017

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:45
2017/12/27 16:44
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2KPD
59
59
018
023
AL
ZN
SP2KPD
SP3KQV
59
59
023
018
ZN
AL
1
1
ZN
AL
2017/12/27 16:46
2017/12/27 16:46
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP4W
59
59
019
056
AL
SP4W
SP3KQV
59
59
056
019

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:48
2017/12/27 16:47
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP5KRD
59
59
020
031
AL
SP5KRD
SP3KQV
59
59
031
020

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:50
2017/12/27 16:50
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
3Z6AET/1
59
59
021
2959029
AL
3Z6AET/1
SP3KQV
59
59
029
59021

AL
0
0

2017/12/27 16:51
2017/12/27 16:51
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ7SAU
59
59
022
027
AL
SQ7SAU
SP3KQV
59
59
027
022

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:52
2017/12/27 16:52
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ7CGN
59
59
023
044
AL
SQ7CGN
SP3KQV
59
59
044
023

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:53
2017/12/27 16:53
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9SMD
59
59
024
028
AL
SP9SMD
SP3KQV
59
59
028
024

AL
1
1

AL
2017/12/27 16:55
2017/12/27 16:55
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3P
59
59
025
049
AL
KT
SP3P
SP3KQV
59
59
049
025
KT
AL
1
1
KT
AL
2017/12/27 17:00
2017/12/27 16:59
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3MEP
59
59
026
074
AL
LS
SP3MEP
SP3KQV
59
59
074
026
LS
AL
1
1
LS
AL
2017/12/27 17:00
2017/12/27 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP8OOB
59
59
028
021
AL
SP8OOB
SP3KQV
59
59
021
028

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:00
2017/12/27 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP6MN
59
59
027
021
AL
SP6MN
SP3KQV
59
59
021
027

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:01
2017/12/27 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP1DMD
59
59
029
035
AL
SP1DMD
SP3KQV
59
59
035
029

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:01
2017/12/27 17:01
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ3SHE
59
59
030
014
AL
SQ3SHE
SP3KQV
59
59
014
030
PX
AL
0
0

2017/12/27 17:02
2017/12/27 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3HUF
59
59
031
017
AL
OD
SP3HUF
SP3KQV
59
59
017
031
OD
AL
1
1
OD
AL
2017/12/27 17:02
2017/12/27 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ3LVU
59
59
032
037
AL
ON
SQ3LVU
SP3KQV
59
59
037
032
ON
AL
1
1
ON
AL
2017/12/27 17:03
2017/12/27 17:03
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3FTA
59
59
033
026
AL
ON
SP3FTA
SP3KQV
59
59
026
033
ON
AL
1
1

AL
2017/12/27 17:03
2017/12/27 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP8M
59
59
034
005
AL
SP8M
SP3KQV
59
59
005
034

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:04
2017/12/27 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SN50ZAC
59
59
035
028
AL
PX
SN50ZAC
SP3KQV
59
59
028
035
PX
AL
1
1
PX
AL
2017/12/27 17:04
2017/12/27 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9WZO
59
59
036
028
AL
SP9WZO
SP3PQV
59
59
028
036

AL
0
0

2017/12/27 17:05
2017/12/27 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3VT
59
59
037
062
AL
SR
SP3VT
SP3KQV
59
59
062
037
SR
AL
1
1
SR
AL
2017/12/27 17:05
2017/12/27 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP4KHM
59
59
038
065
AL
SP4KHM
SP3KQV
59
59
065
038

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:06
2017/12/27 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9YFF
59
59
039
041
AL
SP9YFF
SP3KQV
59
59
041
039

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:06
2017/12/27 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP8NFZ
59
59
040
023
AL
SP8NFZ
SP3KQV
59
59
023
040

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:13
2017/12/27 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2REC
59
59
041
033
AL
ZN
SP2REC
SP3KQV
59
59
034
041
ZN
AL
0
0

2017/12/27 17:14
2017/12/27 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3IOE
59
59
042
064
AL
MH
SP3IOE
SP3KQV
59
59
064
042
MH
AL
1
1
MH
AL
2017/12/27 17:15
2017/12/27 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9IQO
59
59
043
020
AL
SP9IQO
SP3KQV
59
59
020
043

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:15
2017/12/27 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP3LAU
59
59
044
033
AL
PX
SP3LAU
SP3KQV
59
59
033
044
PX
AL
1
1

AL
2017/12/27 17:16
2017/12/27 17:16
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ9IAB
59
59
045
019
AL
SQ9IAB
SP3KQV
59
59
019
045

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:17
2017/12/27 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ8PIW
59
59
046
044
AL
SQ8PIW
SP3KQV
59
59
044
046

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:19
2017/12/27 17:19
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP8PDE
59
59
047
047
AL
SP8PDE
SP3KQV
59
59
047
047

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:21
2017/12/27 17:21
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP7MU
59
59
048
054
AL
SP7MU
SP3KQV
59
59
054
048

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:22
2017/12/27 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2TMT
59
59
049
009
AL
SP2TMT
SP3KQV
59
59
009
049

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:23
2017/12/27 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ3MZ
59
59
050
042
AL
SQ3MZ
SP3KQV
59
59
042
050
PO
AL
0
0

2017/12/27 17:24
2017/12/27 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP1NQN
59
59
051
063
AL
SP1NQN
SP3KQV
59
59
063
051

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:28
2017/12/27 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP7TEX
59
59
052
048
AL
SP7TEX
SP3KQV
59
59
048
052

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:31
[BRAK LOGU]
80m PH SP3KQV
SP4JSJ
59 053 AL SP4JSJ 59 054 0
2017/12/27 17:34
[BRAK LOGU]
80m PH SP3KQV
SP3J
59 054 AL SP3J 59 039 JC 0
2017/12/27 17:37
2017/12/27 17:37
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ9MZ
59
59
055
053
AL
SQ9MZ
SP3KQV
59
59
053
055

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:39
2017/12/27 17:39
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP7PGK
59
59
056
081
AL
SP7PGK
SP3KQV
59
59
081
056

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:40
2017/12/27 16:41
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
HF0HW
59
59
057
067
AL
WT
HF0HW
SP3KQV
59
59
067
057
WT
AL
0
0

2017/12/27 17:41
2017/12/27 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP5ZHP
59
59
058
024
AL
SP5ZHP
SP3KQV
59
59
024
058

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:44
2017/12/27 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ3KNV
59
59
059
AL
WF
SQ3KNV
SP3KQV
59
59
035
059
WF
AL
0
0

2017/12/27 17:46
2017/12/27 17:46
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP9XCN
59
59
060
095
AL
SP9XCN
SP3KQV
59
59
095
060

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:47
2017/12/27 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ4JUM
59
59
061
052
AL
SQ4JUM
SP3KQV
59
59
052
061

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:49
2017/12/27 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ3NMT
59
59
062
050
AL
ON
SQ3NMT
SP3KQV
59
59
050
062
ON
AL
1
1

AL
2017/12/27 17:51
2017/12/27 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SN6N
59
59
063
062
AL
SN6N
SP3KQV
59
59
062
063

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:52
2017/12/27 17:52
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SN5L
59
59
064
062
AL
SN5L
SP3KQV
59
59
062
064

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:55
2017/12/27 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SQ9DXT
59
59
065
046
AL
SQ9DXT
SP3KQV
59
59
046
065

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:56
2017/12/27 17:56
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP5KAB
59
59
066
068
AL
SP5KAB
SP3KQV
59
59
068
066

AL
1
1

AL
2017/12/27 17:59
2017/12/27 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3KQV
SP2JBJ
59
59
067
076
AL
SP2JBJ
SP3KQV
59
59
076
067

AL
1
1

AL