SP3OLO

Rezultat: 30
Liczba zgł. QSO: 16 (CW: 0, SSB: 16, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 15 (93,8%)
Mnożniki: WT
Rezultat: 0
Liczba zgł. QSO: 35 (CW: 0, SSB: 35, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 0 (.00%)
Mnożniki:
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2020/12/27 16:02
2020/12/27 16:02
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP7WTC
59
59
001
006
WT
SP7WTC
SP3PWL
59
59
006
001

WT
0
0

2020/12/27 16:03
2020/12/27 16:02
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP4KHM
59
59
002
009
WT
SP4KHM
SP3PWL
59
59
009
002

WT
0
0

2020/12/27 16:04
2020/12/27 16:04
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SN3P
59
59
003
008
WT
AL
SN3P
SP3PWL
59
59
008
003
AL
WT
0
0

2020/12/27 16:05
2020/12/27 16:05
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3YDE
59
59
004
013
WT
PO
SP3YDE
SP3PWL
59
59
013
004
PO
WT
0
0

2020/12/27 16:07
[BRAK LOGU]
80m PH SP3OLO
SN95IAU
59 005 WT SN95IAU 59 010 0
2020/12/27 16:08
2020/12/27 16:08
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP7RFF
59
59
006
017
WT
SP7RFF
SP3PWL
59
59
017
006

WT
0
0

2020/12/27 16:10
2020/12/27 16:10
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9H
59
59
007
025
WT
SP9H
SP3PWL
59
59
025
007

WT
0
0

2020/12/27 16:13
2020/12/27 16:13
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3J
59
59
008
022
WT
JC
SP3J
SP3PWL
59
59
022
008
JC
WT
0
0

2020/12/27 16:14
2020/12/27 16:14
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SN1T
59
59
009
007
WT
SN1T
SP3PWL
59
59
007
009

WT
0
0

2020/12/27 16:15
2020/12/27 16:15
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9S
59
59
010
031
WT
SP9S
SP3PWL
59
59
031
010

WT
0
0

2020/12/27 16:17
2020/12/27 16:17
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3ZAC
59
59
011
013
WT
PX
SP3ZAC
SP3PWL
59
59
013
011
PX
WT
0
0

2020/12/27 16:20
2020/12/27 16:20
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SQ3LMY
59
59
012
040
WT
SQ3LMY
SP3PWL
59
59
040
012

WT
0
0

2020/12/27 16:25
2020/12/27 16:25
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9ZHR
59
59
013
046
WT
SP9ZHR
SP3PWL
59
59
046
013

WT
0
0

2020/12/27 16:26
2020/12/27 16:26
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP4W
59
59
014
015
WT
SP4W
SP3PWL
59
59
015
014

WT
0
0

2020/12/27 16:28
2020/12/27 16:28
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SQ3MZ
59
59
015
019
WT
PO
SQ3MZ
SP3PWL
59
59
019
015
PO
WT
0
0

2020/12/27 16:29
2020/12/27 16:29
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3KWA
59
59
016
051
WT
SP3KWA
SP3PWL
59
59
051
016

WT
0
0

2020/12/27 16:32
2020/12/27 16:31
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP5BK
59
59
017
018
WT
SP5BK
SP3PWL
59
59
018
017

WT
0
0

2020/12/27 16:34
2020/12/27 16:34
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3OKS
59
59
018
031
WT
SP3OKS
SP3PWL
59
59
031
018

WT
0
0

2020/12/27 16:35
2020/12/27 16:35
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SN2020DMB
59
59
019
019
WT
WT
SN2020DMB
SP3PWL
59
59
019
019
WT
WT
0
0

2020/12/27 16:37
2020/12/27 16:37
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SQ3WRL
59
59
021
022
WT
KT
SQ3WRL
SP3PWL
59
59
022
021
KT
WT
0
0

2020/12/27 16:37
2020/12/27 16:36
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3PJA
59
59
020
025
WT
JC
SP3PJA
SP3PWL
59
59
025
020
JC
WT
0
0

2020/12/27 16:38
[BRAK QSO]
80m PH SP3OLO
SQ3TGO
59 022 WT SQ3TGO 59 017 0
2020/12/27 16:39
2020/12/27 16:38
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3LWP
59
59
023
029
WT
SR
SP3LWP
SP3PWL
59
59
029
023
SR
WT
0
0

2020/12/27 16:39
2020/12/27 16:39
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SO4P
59
59
024
037
WT
SO4P
SP3PWL
59
59
037
024

WT
0
0

2020/12/27 16:45
2020/12/27 16:45
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SQ9IWS
59
59
025
049
WT
SQ9IWS
SP3PWL
59
59
049
025

WT
0
0

2020/12/27 16:46
2020/12/27 16:46
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP5QWJ
59
59
026
020
WT
SP5QWJ
SP3PWL
59
59
020
026

WT
0
0

2020/12/27 16:48
2020/12/27 16:49
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP6JOE
59
59
027
048
WT
SP6JOE
SP3PWL
59
59
048
027

WT
0
0

2020/12/27 16:51
2020/12/27 16:51
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9W
59
59
028
061
WT
SP9W
SP3PWL
59
59
061
028

WT
0
0

2020/12/27 16:56
2020/12/27 16:56
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
3Z3AHK
59
59
029
087
WT
3Z3AHK
SP3PWL
59
59
087
029

WT
0
0

2020/12/27 16:58
2020/12/27 16:57
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP4CGJ
59
59
030
037
WT
SP4CGJ
SP3PWL
59
59
037
030

WT
0
0

2020/12/27 17:03
2020/12/27 17:03
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SN5Z
59
59
031
038
WT
SN5Z
SP3PWL
59
59
038
031

WT
0
0

2020/12/27 17:08
2020/12/27 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP5ZHJ
59
59
032
057
WT
SP5ZHJ
SP3PWL
59
59
057
032

WT
0
0

2020/12/27 17:13
2020/12/27 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SN9S
59
59
033
008
WT
SN9S
SP3PWL
59
59
008
033

WT
0
0

2020/12/27 17:19
2020/12/27 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP7VTQ
59
59
034
048
WT
SP7VTQ
SP3PWL
59
59
048
034

WT
0
0

2020/12/27 17:22
2020/12/27 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP8GK
59
59
035
020
WT
SP8GK
SP3PWL
59
59
020
035

WT
0
0

2020/12/27 17:31
2020/12/27 17:31
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3ZHP
59
59
001
092
WT
WT
SP3ZHP
SP3OLO
59
59
092
001
WT
WT
1
1
WT
2020/12/27 17:31
2020/12/27 17:31
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9NLU
59
59
002
039
WT
SP9NLU
SP3OLO
59
59
039
002

WT
1
1

WT
2020/12/27 17:36
2020/12/27 17:36
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9KW
59
59
003
017
WT
SP9KW
SP3OLO
59
59
017
003

WT
1
1

WT
2020/12/27 17:41
2020/12/27 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SQ9BDB
59
59
004
029
WT
SQ9BDB
SP3OLO
59
59
029
004

WT
1
1

WT
2020/12/27 17:42
2020/12/27 17:43
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP5AYY
59
59
005
029
WT
SP5AYY
SP3OLO
59
59
029
005

WT
1
1

2020/12/27 17:42
2020/12/27 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SN9S
59
59
006
030
WT
SN9S
SP3OLO
59
59
030
006

WT
1
1

2020/12/27 17:46
2020/12/27 17:46
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9S
59
59
007
103
WT
SP9S
SP3OLO
59
59
103
007

WT
1
1

2020/12/27 17:47
2020/12/27 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SO5MAX
59
59
008
060
WT
SO5MAX
SP3OLO
59
59
060
008

WT
1
1

WT
2020/12/27 17:48
2020/12/27 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP5ZHJ
59
59
009
067
WT
SP5ZHJ
SP3OLO
59
59
067
009

WT
1
1

2020/12/27 17:50
2020/12/27 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9IEK
59
59
010
085
WT
SP9IEK
SP3OLO
59
59
085
010

WT
1
1

2020/12/27 17:51
2020/12/27 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP4CGJ
59
59
011
058
WT
SP4CGJ
SP3OLO
59
59
058
011

WT
1
1

2020/12/27 17:52
2020/12/27 17:52
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
3Z3AHK
59
59
012
101
WT
3Z3AHK
SP3OLO
59
59
101
012

WT
1
1

2020/12/27 17:53
2020/12/27 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP9W
59
59
013
099
WT
SP9W
SP3OLO
59
59
099
013

WT
1
1

2020/12/27 17:54
2020/12/27 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP7VTQ
59
59
014
056
WT
SP7VTQ
SP3OLO
59
59
056
014

WT
1
1

2020/12/27 17:57
2020/12/27 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SP3KWA
59
59
015
103
WT
SP3KWA
SP3OLO
59
59
103
015

WT
1
1

2020/12/27 17:59
2020/12/27 17:59
80m
80m
PH
PH
SP3OLO
SO40RY
59
59
016
093
WT
SO40RY
SP3OLO
59
59
093
016

0
0