SP3BES

Rezultat: 117
Liczba zgł. QSO: 16 (CW: 16, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 15 (93,8%)
Mnożniki: SP9ZBR SP2ZFT HF100ZHP
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2018/02/22 16:13
2018/02/22 16:08
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP9ZBR
599
599
001
009

SP9ZBR
SP3BES
599
599
009
001

5
2
SP9ZBR
2018/02/22 16:15
2018/02/22 16:15
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP1NQN
599
599
002
010

SP1NQN
SP3BES
599
599
010
002

2
2

2018/02/22 16:16
2018/02/22 16:16
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP6BXM
599
599
003
008

SP6BXM
SP3BES
599
599
008
003

2
2

2018/02/22 16:20
2018/02/22 16:21
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP4DNX
599
599
004
011

SP4DNX
SP3BES
599
599
011
004

2
2

2018/02/22 16:22
2018/02/22 16:22
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP2XX
599
599
005
032

SP2XX
SP3BES
599
599
032
005

2
2

2018/02/22 16:23
2018/02/22 16:23
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP3MEP
599
599
006
043

SP3MEP
SP3BES
599
599
043
006

2
2

2018/02/22 16:37
2018/02/22 16:36
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP4HHI
599
599
008
038

SP4HHI
SP3BES
599
599
038
008

2
2

2018/02/22 16:48
[BRAK LOGU]
80m CW SP3BES
SQ2DYF
599 009 SQ2DYF 599 052 0
2018/02/22 16:51
2018/02/22 16:51
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP9YFF
599
599
010
062

SP9YFF
SP3BES
599
599
062
010

2
2

2018/02/22 16:52
2018/02/22 16:52
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP2ZFT
599
599
011
037

SP2ZFT
SP3BES
599
599
037
011

5
2
SP2ZFT
2018/02/22 16:55
2018/02/22 16:55
80m
80m
CW
CW
SP3BES
HF100ZHP
599
599
012
059

HF100ZHP
SP3BES
599
599
059
012

5
2
HF100ZHP
2018/02/22 17:00
2018/02/22 17:00
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP8PDE
599
599
013
063

SP8PDE
SP3BES
599
599
063
013

2
2

2018/02/22 17:04
2018/02/22 17:04
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP7PTM
599
599
014
042

SP7PTM
SP3BES
599
599
042
014

2
2

2018/02/22 17:11
2018/02/22 17:11
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP4AWE
599
599
015
074

SP4AWE
SP3BES
599
599
074
015

2
2

2018/02/22 17:15
2018/02/22 17:14
80m
80m
CW
CW
SP3BES
DL3MVC
599
599
016
003

DL3MVC
SP3BES
599
599
003
016

2
2

2018/02/22 17:23
2018/02/22 17:22
80m
80m
CW
CW
SP3BES
SP8HWM
599
599
017
014

SP8HWM
SP3BES
599
599
014
017

2
2