30.03.2020 niebezpieczeństwo COVID 19

Rada HKŁ WILDA w oparciu o Komunikat GK ZHP oraz inne rozporządzenia państwowe zawiesza do odwołania spotkania Klubowe

The HKŁ WILDA Council based on the Statement of the ZHP Group and other state regulations suspends Club meetings until further notice

Preferujemy kontakt radiowy na 144.625 w piątki od 18 - 20 LTC oraz w innych terminach.

Wyniki zawodów Dzień Myśli Braterskiej - edycja 2020

Gratulujemy!

--22.02.2020-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za liczny udział w zawodach

"Dzień Myśli Braterskiej - 2020"

Wykaz otrzymanych logów

--14.01.2020-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki zawodów Hołd Powstańcom Wielkopolskim - edycja 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadchodzą kolejne zawody - Dzień Myśli Braterskiej edycja 2020. Zapraszamy do udziału w dniu 22.02.2020 w godz. 16 - 18 UTC   oraz zapoznania się z nowym regulaminem. Przypominamy, że w przypadku wątpliwości, obowiązującym regulaminem jest ten na stronie naszego klubu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za liczny udział w Zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolskim Lista otrzymanych logów.

Przypominamy, że logi z zawodów (w formacie cbr) należy wysyłać TYLKO na adres emailowowy klub@sp3zac.pl. Regulamin znajduje się tutaj.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowne Koleżanki i Koledzy

konkurs "Czy pamiętasz o DDay?" za nami.

Informujemy, że w konkursie wzięło udział ogółem 230 stacji indywidualnych i klubowych, które nawiązały przynajmniej 1 QSO z naszą stacją klubową.

Spośród wszystkich uczestników największym zaangażowaniem i wiedzą wykazali się koledzy ze stacji SP3APP, SP1ZHR, SQ1NXW.

Największą ilość punktów zdobył i w pełni największą znajomością faktów historycznych wykazał się kolega Zygmunt SP3APP i to on został niekwestionowanym zwycięzcą.

Wyżej wymienieni finaliści otrzymają od nas książki na temat 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

Za udział w konkursie i pamięć o weteranach serdecznie dziękujemy.

 Paweł SP3NUR, Adam SP3WXK

UWAGA - do końca 2019 roku będziemy jeszcze QRV jako

 

 Wybuch Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r. w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to najważniejszy zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie odzyskali wolność, a ziemie  stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły do Macierzy. Bez zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego Polska nie mogłaby się odrodzić jako kraj w  pełni niepodległy.                     

GREATER POLAND UPRISING 1918-1919

From  January 1th, to  December 31th, 2018, we will use call sign SN100PW on the occasion of the 100th anniversary of the outbreak of the Greater Poland Uprising.

In the history of our nation the Greater Poland Uprising, on December 27th, 1918, was a special event. The purpose of the uprising was to liberate Greater Poland and Pomerania from German rule. It was the only uprising that ended in victory. Thanks to this, the citizens of Greater Poland gained freedom in 1918 and the land of freed territory was returned to Motherland of independent Poland.

 

W dniu 14 września 2019 udaliśmy się do Rogalina. Więcej informacji znajduje się tutaj

 

Przekazujemy Wam koleżanki i koledzy smutną:
informację - 7 września 2019 oddszedł z grona naszych wieloletnich klubowiczy kolega Karol Nawrocki SP3LOV.

 

Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Telekomunikacji we Wrocławiu. Odwiedziliśmy ekspozycję i ... przyczyniliśmy się do jej powiększenia. Więcej znajdziecie tutaj

Dziękujemy za udział w zawodach "Dzień Myśli Braterskiej". Wykaz stacji które nadesłały dzienniki znajdziecie tutaj

Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy nie przesyłać z wynikami zawodów swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adre i tel.). W przypadku takiej potrzeby będziemy odpisywać na emaile z prośbą o podanie swoich danych osobowych w konkretnym celu oraz wyrażenie każdorazowo zgody na ich wykorzystanie w tym konkretnym celu.

W zakładce "Regulaminy" dostępne są aktualne informacje - regulaminy zawodów organizowanych przez nasz Klub.

W dniu 27.12.2018 odbyły się kolejne zawody HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM 1918/1919. Wyniki znajdują się  tutaj