Dziękujemy za liczny udział w zawodach Dzień Myśli Braterskiej 2018.

Wyniki zawodów

Wykaz łączności wykonanych przez uczestników

Wykaz otrzymanych logów

====================================================================================

Dziękujemy za liczny udział w zawodach Hołd Powstańcom Wielkopolskim 2017.

Wyniki zawodów

Wykaz łączności wykonanych przez uczestników

Wykaz otrzymanych logów

====================================================================================

W dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. pracujemy pod znakiem  SN100PW z okazji  100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Wybuch Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r. w dziejach naszego narodu był wydarzeniem szczególnym. Był to najważniejszy zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie odzyskali wolność, a ziemie  stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły do Macierzy. Bez zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego Polska nie mogłaby się odrodzić jako kraj w  pełni niepodległy.

GREATER POLAND UPRISING 1918-1919

From  January 1th, to  December 31th, 2018, we will use call sign SN100PW on the occasion of the 100th anniversary of the outbreak of the Greater Poland Uprising.

In the history of our nation the Greater Poland Uprising, on December 27th, 1918, was a special event. The purpose of the uprising was to liberate Greater Poland and Pomerania from German rule. It was the only uprising that ended in victory. Thanks to this, the citizens of Greater Poland gained freedom in 1918 and the land of freed territory was returned to Motherland of independent Poland.

W zakładce "Regulaminy" dostępne są aktualne informacje - regulaminy zawodów organizowanych przez nasz Klub.